Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Parainfluensavirus 1,2,3,4 RNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
05.12.2023Versjon 1.5Forfatter: Ingvild Klundby, Elisabeth Toverud Landaas, Andreas LindGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon hos barn og immunsupprimerte (symptomvarighet <2 uker).

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium (feks UTM).

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Minimum 500 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

 

Husk å angi sykdomsvarighet og å opplyse om evt. immunsvekkelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av parainfluensavirus 1, 2, 3 og 4 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: Panther Fusion (Hologic).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Parainfluensavirus 1: Påvist/Ikke påvist.

Parainfluensavirus 2: Påvist/Ikke påvist.

Parainfluensavirus 3: Påvist/Ikke påvist.

Parainfluensavirus 4: Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

Prøver blir registrert og analysert fortløpende innenfor åpningstiden, og svarene overføres til DIPS og andre systemer som mottar elektroniske svar når de er ferdig.

Svartid ca. 4-8 timer fra prøven er registrert. Ved store prøvemengder kan svartid bli noe lengre.

Akkreditert 

Parainfluensavirus 1, 2 og 3 RNA er akkreditert etter ISO 15189.