Hemostase og antikoagulasjon

07.02.2020Versjon 2.0

Generelt 

 Oversikt over koagulasjonsveier, tester og medikamenter
Oversikt over koagulasjonsveier, tester og medikamenter

 

 

INR (International Normalized Ratio) tester eksterne koagulasjonssystem (faktorene II, VII & X). INR = (pasient protrombintid) / (standard protrombintid) (uten benevning). og øker med økende antikoagulasjon. Normal INR = 1. Terapiområdet er 2,0 til 3,0 (venøs indikasjon) og 2,5-3,5 (arteriell indikasjon).

 

APTT har overtatt som koagulasjonstest på det interne system og på grad av heparinisering. Referanseområdet er 27-40 sek, og terapeutisk område 70-140 sek.

 

ACT. Activated clotting time. Er også en test på det interne system og grad av heparinisering. Fullblod aktiveres, og tid til koagulering måles (normalt 80-120 sek.).

 

Trombelastografi. Gir et visuelt bilde av koagulasjonen, og kan være nytting i ulike komplekse situasjoner med kombinasjoner av blødning og fibrinolyse. Se egen omtale.

 

Antikoagulantia

Heparin. Virker først og fremst via potensering av antitrombin III (en fysiologisk koagulasjonshemmer). Via AT-III hemmes bl.a. koagulasjonsfaktor X og trombin. Effekt nåes umiddelbart etter intravenøs injeksjon. Lavmolekylært heparin virker også inn på AT-III, men har større effekt på faktor Xa enn på trombin. Cephotest blir for lite sensitiv til kontroll ved bruk av lavmolekylært heparin.

 

Nyere medikamenter som direkte hemmer aktivert faktor X (eks apixaban), eller direkte hemmer trombindannelse (dabigatran) blir mer og mer brukt. Deres plass i dette systemet er nå datt inn.

 

Warfarin (Marevan). Hemmer syntesen av vit-K avhengige koagulasjonsfaktorer (II, VII, IX og X) samt koagulasjonshemmere (protein C og S) i lever. Resultatet blir defekte faktorer. Full antikoagulant effekt oppnås først etter 5-7 døgn.

 

NSAID (inklusive salicylsyre). Virker på trombocytter ved å hemme blodplate adhesjon, og derved redusert trombedannelse. Alle NSAIDs har denne effekten, men bare ASA gir irreversibel platehemming.

 

Fibrinolytika

Alle trombolytiske midler aktiverer plasminogen til det aktive plasmin,nedbryter fibrinnettverket i tromben, og kan forårsake blødninger (også fibrinspesifikke).

 

Streptokinase. Er ikke fibrinspesifik og aktiverer fritt plasminogen like effektivt som fibrinbundet.

 

tPa (Alteplase). Er fibrinspesifikk idet aktiveringen aksellereres når plasminogen er bundet til fibrinoverflaten.

Referanser 

  1. Kryssreferanse til: Akutt lungeembolisme, Trombelastografi.