Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Vestnilvirus RNA

Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
19.12.2023Versjon 1.0Forfatter: Christine Thuy-Trang Truong, Ingvild Klundby, Andreas LindGodkjent av: Andreas Lind

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om nylig/aktuell infeksjon. Se også FHI/Vestnilfeber (smittevernveilederen)

  • Husk å angi symptomer, samt mulig smittetidspunktog opphold i endemisk område..
  • I de fleste tilfeller er serologiundersøkelse også indisert, da selve viremifasen er kort. Se merknader under.

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

Serum

Spinalvæske

Urinprøve

 

Minimum 200 µl.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av vestnilvirus RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

1-2 virkedager.

Merknader 

Negativ PCR utelukker ikke sikkert aktuell eller nylig infeksjon, da viremifasen er kortvarig. Ved klinisk mistanke anbefales serumprøve for vestnilvirus-serologi (foreløpig sendeprøve til Statens Seruminstitutt i Danmark), eventuelt med serologi-oppfølgingsprøve om 3-4 uker med tanke på serokonversjon

Meldeplikt 

Vestnilvirusinfeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.