Figur for visualisering av skadete og opererte områder

12.02.2020Versjon 1.0

Generelt 

Ved mer utbredte skader, og ved skader med multiple lokalisasjoner, kan det være en utfordring å holde oversikt over hva som "skjuler seg under bandasjene" ulike steder på kroppen.

 

For å lette oversikten kan en figur der det er markert:

  • Skadete områder
  • Transplanterte områder, og
  • Donorområder

bidra til å lette oversikten, ikke minst for leger som involveres på vakttid.

 

 

Haukeland Universitetssykehus

Brannskadeavsnittet

Navnelapp
Skraveringsskjema Dato:________________

Skadet område: merkes slik: omriss og /////

Operert område: merkes slik: omriss og +++

Donorsted: merkes slik: omriss og ¤¤¤¤

 

Skraveringsskjema.pdf er i nettversjonen også tilgjengelig for utskrift eller nedlasting