Konjunktivalsekret

28.06.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Konjunktivitt med mistenkt infeksiøs årsak.

Prøvetakingsutstyr 

eSwab - til dyrkning       UTM-rør - til PCR undersøkelse

Tykk pensel

 

Tynn pensel

 

         

 

 

Utførelse 

  • Velg egnet prøvetakingsutstyr (se over).
  • Før enden av prøvepinnen inntil øyet langs fornix inferior. Unngå kontaminasjon fra hud.
  • Hold prøvepenselen steril under prøvetakingen, og sett den direkte ned i mediet.

Prøvebehandling 

  • Prøven bør oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse til laboratoriet.
  • Unntak: Ved mistanke om infeksjon med gonokokker skal prøven oppbevares i romtemperatur.