Analyser

Humant metapneumovirus RNA

11.05.2021Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon (symptomvarighet under 2 uker).

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium.

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Påvist/Ikke påvist