Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Staphylococcus aureus

21.06.2023Versjon 1.2Forfatter: Marius Holtet

2021 

Staphylococcus aureus i blodkulturer, % resistens
Staphylococcus aureus i blodkulturer, % resistens Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

Staphylococcus aureus i blodkulturer, RH
Staphylococcus aureus i blodkulturer, RH Tabell som viser blodkulturer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser blodkulturer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Staphylococcus aureus i blodkulturer, Ullevål
Staphylococcus aureus i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Staphylococcus aureus i sårprøver, % resistens
Staphylococcus aureus i sårprøver, % resistens Graf som viser % av sårprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av sårprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

Staphylococcus aureus i sårprøver og abcesser, RH
Staphylococcus aureus i sårprøver og abcesser, RH Tabell som viser sårprøver og abcesser på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser sårprøver og abcesser på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Staphylococcus aureus i sårprøver, Ullevål
Staphylococcus aureus i sårprøver, Ullevål Tabell som viser sårprøver på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser sårprøver på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Staphylococcus aureus i sårprøver, primærhelsetjenesten
Staphylococcus aureus i sårprøver, primærhelsetjenesten Tabell som viser antall sårprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall sårprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.

2020 

Staphylococcus aureus i blodkulturer, % resistens
Staphylococcus aureus i blodkulturer, % resistens Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

Staphylococcus aureus i blodkulturer, RH
Staphylococcus aureus i blodkulturer, RH Tabell som viser blodkulturer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser blodkulturer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Staphylococcus aureus i blodkulturer, Ullevål
Staphylococcus aureus i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

2019 

Staphylococcus aureus i sårprøver, % resistens
Staphylococcus aureus i sårprøver, % resistens Graf som viser % av sårprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av sårprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

Staphylococcus aureus i sårprøver og abcesser, RH
Staphylococcus aureus i sårprøver og abcesser, RH Tabell som viser sårprøver og abcesser på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser sårprøver og abcesser på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Staphylococcus aureus i sårprøver, Ullevål
Staphylococcus aureus i sårprøver, Ullevål Tabell som viser sårprøver på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser sårprøver på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Staphylococcus aureus i sårprøver, primærhelsetjenesten
Staphylococcus aureus i sårprøver, primærhelsetjenesten Tabell som viser antall sårprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall sårprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.