Septisk/bakteriell artritt

21.04.2020Versjon 1.2Forfatter: Håvard Dale

Innledning 

Potensielt alvorlig klinisk forløp med stor leddskade. Krever rask diagnostisering og intervensjon.

Vanligste agens er streptokokker eller stafylokokker.

 

Voksne pasienter med sterk mistanke om bakteriell artritt skal i hovedsak innlegges ortopedisk infeksjonspost. Ved sepsis/behov for overvåkning innlegges pas. først i Infeksjonsseksjonen ved Medisinsk avdeling. Ved moderat mistanke vurder også differensialdiagnoser. Da kan UMO eller revmatologisk avdeling være riktig avdeling.

 

Differensialdiagnoser (kun ca. 10% av akutte artritter er bakterielle):

 • krystallartritt (artritis urica og pyrofosfatartritt) er betydelig mer vanlig, men kan klinisk være umulig å skille fra bakteriell artritt.  
 • reaktive og immunologiske artritter.
 • bursitt/cellulitt/nekrotiserende fasciitt.
 • hemartros, traumatiske skader.

Klinikk 

Vanligvis lokale eller generelle infeksjonstegn. Monoartikulær i 80 % av tilfellene. Hyppigst i store ledd: Kne > Hofte > Skulder = håndledd = ankel. Akutt til subakutt forløp. Ofte feber, evt. frostanfall og allmennsymptomer. OBS symptomer på sepsis. Typisk sterk smerte og stivhet i aktuelle ledd. Økt leddvæske. Sjelden rubor over leddet.

Diagnostikk 

Infeksjonsparametere (CRP, LPK, SR). 

Sikre gode prøver (leddpunksjon) før oppstart av antibiotika. Ultralydveiledet eller direkte. Aspirasjon gjøres med grove nåler. Leddaspirasjonssett finnes i Akuttmottaket. Tappingen er både terapautisk (tappe leddet helt) og diagnostisk. Røntgen i akuttfasen er naturlig for å se utgangspunktet. Et artrotisk ledd med cyster kan være vanskelig å sanere.

 

Leddpunksjonssett

 • 1 vaskesett
 • 2 pk. kompresser 10x 10 cm
 • 2 pk. kompresser 5x5 cm
 • 1 stk. sprøyter 20 ml til anestesi
 • 1 stk. sprøyter 50 ml til punksjon
 • 1 stk. hvit opptrekks kanyle
 • 1 stk grønn kanyle til lokalanestesi
 • 1 stk. grønn knepunksjonskanyle
 • 1 stk. steril hullduk
 • 1 stk. knivblad nr. 15
 • 1 stk. baktusprøveglass
 • 1 stk. sterile glass
 • 1 stk aerob blodkulturglass
 • 2 stk EDTA glass til celletelling
 • 1 stk. Mepore 10 x 10 cm
 • Må hentes separat
  • Lokalanestesi
  • Sterile hansker
  • Klorhexidinsprit

 

Prøveglass

 

Volum

Sendes til

Merknad

Amies transport-medium (Baktusglass)

 

Noen dråper

Prøvemottak/ Mikrobiologisk avd

Prioriteres dersom lite prøve-materiale

Sterilt glass

 

Fylles opp

Prøvemottak/ Mikrobiologisk avd

 

2 EDTA-glass

 

1-3 ml

Ett til Lab for klinisk biokjemi og ett til Nevrologisk forsknings-laboratorium, Revmatologisk avdeling

Til celletelling og mikroskopi

Evt aerob blodkultur-flaske

 

10 ml (fylles automatisk)

Prøvemottak/ Mikrobiologisk avd

Ved prøvetaking kveld og natt

 

Lege må fylle ut rekvisisjon til Mikrobiologisk avdeling og til Laboratorium for klinisk biokjemi.

Det er svært viktig at man dokumenterer:

 1. Hvilket ledd prøven er tatt fra
 2. Utseende på leddvæsken
 3. Om pasienten står/har stått på antibiotika

Behandling  

Ved mistanke om bakteriell/septisk artritt skal store ledd skylles åpent eller artroskopisk i løpet av 24 timer etter innleggelse. Store ledd er: hofte, kne, ankel, skulder, albue. Ledd tilgjengelig for artroskopi kan skylles artroskopisk (kne, skulder, ankel). Noen ledd skylles best åpent (hofte, albue). Punksjon og fullstendig aspirasjon kan være tilstrekkelig på små ledd (AC-ledd, fot, tær etc).

En gangs artroskopisk omhyggelig skylling med stort volum væske er vanligvis tilstrekkelig ved kort varighet av symptomer.  Synovektomi bør unngås, men kan være nødvendig ved manglende respons på skylling, mye fibrin og debris eller stor synovitt. Skylling av ledd etterfølges av IV antibiotika (kloksacillin) til bakteriesvar foreligger. Tillegg med gentamicin ved klinisk infeksjonspåvirket pasient.

Etterbehandling 

Vanligvis tilstrekkelig med 1 uke IV antibiotika til infeksjonskontroll. Deretter målrettet PO antibiotika. Total antibiotikabehandling 4 uker.

Leddet i ro 1. uke, bevegelighetstrening 2. uke, fri mobilisering 3. uke.

Kontroll 

Følges på ortopedisk poliklinikk.

Kontrollerer:

- At man får infeksjonskontoll (Klinikk og CRP i bedring).

- At antibiotika er tolerabel (Blod (Hb, plater og diff), nyre (Kreatinin) og lever (ALAT) + Klinisk (Kvalme, nevropati etc)

- At infeksjonen er sanert. CRP 2-4 uker etter seponering av antibiotika.

 

Rtg etter 4-6 uker for å se etter postartrittisk leddestruksjon.

Komplikasjoner 

Postartritt destruksjon av leddet. Antibiotikabivirkninger. Leddkontrakturer.

Prognose  

God, dersom raskt og riktig håndtert. Dårlig dersom forsinket diagnose.