Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Treponema pallidum IgM

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
05.12.2023Versjon 1.4Forfatter: Veselka Dimova, Silje Strand JohannessenGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

Utføres hovedsaklig ved oppfølging av små barn ved mistanke om kongenitt syfilis.

 

Se Treponema pallidum (Syfilis).

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Rekvireres av lege ved Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Undersøkelsesprinsipp 

Syfilis ELISA IgM testen er en semikvalitativ ELISA-test som påviser spesifikke IgM antistoffer mot Treponema pallidum i humant serum og plasma.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv

Svartid 

1-4 virkedager.

Tolkning 

Resultatene vurderes og tolkes av lege. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de serologiske syfilisanalysene.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.