Håndpasienter med septisk artritt

14.11.2023Versjon 0.1Forfatter: Elin Strandenes

Håndpasienter med septisk artritt til «skylling» 

Septisk artritt i et ledd i hånden kan trenge daglig skylling, gjerne tre dager på rad. Dette er et enkelt men smertefullt inngrep som kan gjennomføres på Plastikkirurgisk poliklinikk i perifer nerveblokade. Blokaden anlegges av overlege OT anestesi, på POP.

 

Før dette avtales må plastikkirurg avklare at det er plass til pasienten på Plastikkirurgisk poliklinikk innen 3-4 timer etter at blokaden er anlagt. Pasienten kan få lett frokost og faste medikamenter.

OT anestesilege kontaktes på 970604.

 

Anestesilege avklarer om det er kapasitet på POP (971299/971298) og gir tilbakemelding til plastikkirurg. Anestesilege kaller pasienten ned til POP fra Plastikkirugisk sengepost (973547) og legger blokade under standard monitorering. Hvis POP er bemannet med kun en sykepleier, må anestesilege ta med en kollega som assistent.

 

Pasienten sendes etter min. 20 minutters observasjonstid til Plastikkirurgisk sengepost i påvente av time på poliklinikken for skylling. (Portør kan brukes til transport).

 

I de tilfellene hvor plastikkirurg vet at denne prosedyren må gjentas flere ganger, er det ønskelig at dette formidles til OT anestesilege mtp planlegging.