Analyser

Cryptosporidium DNA

12.05.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Kronisk eller residiverende diaré med magesmerter, kvalme, vekttap.
  • Diaré hos personer med nedsatt immunforsvar (AIDS, organtransplanterte og andre immunsupprimerte pasienter)
  • Mistanke om vannbårent eller annet utbrudd av gastroeneritt

Prøvemateriale 

Fæcesprøver. Evt. andre prøvemateriale etter avtale med laboratoriet.

Prøvetaking og behandling 

Avføringsprøve tatt med fecalswab.

 

 

 

 

For utfyllende informasjon; se Fæcesprøver.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes samme dag. Hvis ikke, må prøven oppbevares kjølig (2-8ºC) før forsendelsen og sendes raskest mulig. Prøveglass sendes i passende transporthylse. Sendes med vanlig post i romtemperatur.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av genus-spesifikt DNA for Cryptosporidium spp.

Utførende laboratorium 

Ålesund: Inneliggende pasieneter ved sykehusene i Ålesund og Volda. Som del av akuttpanel gastroenteritt.

Molde: Inneliggende pasieneter ved SNR og prøver fra primærhelsetjenesten.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

2-3 virkedager.

Tolkning 

Påvisning av Cryptosporidium spp - DNA er diagnostisk.

Hvis parasitten ikke er påvist og undersøkelsen fortsatt er indisert, anbefales kontrollprøver i 2-3 påfølgende dager.

Merknader 

  • Husk å angi kliniske opplysninger og sykdomsvarighet.

  • Immunfriske personer kvitter seg med parasitten i løpet av 2-3 uker og behandles kun symptomatisk
  • Spesifikk behandling for immunsupprimerte er tilgjengelig og evt. behandling anbefales etter samråd med infeksjonsmedisiner
  • Infeksjon er nominativt meldepliktig (Gruppe A). Se Meldepliktige sykdommer til MSIS