Analyser

Dyrkning av ØNH-prøver

11.04.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon i ØNH-området

  • Tonsillitt
  • Sinusitt
  • Ekstern otitt
  • Intern otitt

Prøvemateriale 

  • Halsprøve: Ved spørsmål om tonsillitt dyrkes det for beta-hemolytiske streptokokker. Etter spesiell rekvisisjon, eller der kliniske opplysninger tilsier det, er det aktuelt å lete spesifikt etter andre bakterier og sopp i tillegg.
  • Nasofarynksprøve: Brukes i utstrakt grad ved rhinitt, otitis media, sinusitt og nedre luftveisinfeksjoner.
  • Øyeprøver: Ved spørsmål om ekstern otitt og mellomøre-betennelse.
  • Sinussekret: Akutt og kronisk sinusitt.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakterologisk dyrkning.

Svartid 

Vanligvis mellom 2 og 4 dager. Foreløpige svar kan bli sent ut så tidlig som dagen etter utsæd. Kompliserte prøver kan ta noe lenger tid.

Tolkning 

De øvre luftveiene er ofte kolonisert med bakterier som kan forårsake infeksjoner. For å skille mellom kolonisering og kliniske viktige funn, er vi derfor avhengige av gode kliniske opplysninger.