Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Osteomyelitt

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
02.02.2022Versjon 0.3Forfatter: Rebecca Bhatti

Sykdomsbilder 

Akutt og kronisk osteomyelitt.

Osteomyelitt er en infeksjon i benvev. Dette skyldes vanligvis en hematogen spredning fra annet fokus som bløtdel- eller leddinfeksjon eller sekundært til traume eller operasjon.

Symptomer: Smerter, evt. rødhet og hevelse, sekresjon kan også forekomme. Feber og sepsis kan sees ved høy-virulente mikrober, mens lav-virulente mikrober vanligvis gir en mer langsom utvikling. Ved affeksjon av columna, kan det være nevrologiske utfall.

Hos barn sees også innskrenket bevegelighet og halting.

 

Akutt osteomyelitt er vanligvis en monobakteriell infeksjon. Ved kronisk ostemyelitt finner man oftere polymikrobiell etiologi. Vanligste bakterielle agens er Stafylococcus aureus, etterfulgt av streptokokker, enterokokker, gram- negative stavbakterier og anaerobe mikrober.

Hos spedbarn kan streptokokker gr. B (GBS) og gram negative stavbakterier forårsake osteomyelitt. GBS er hyppigste årsak hos barn < 3 mnd. Kingella kingae osteomyelitt er hyppigere hos småbarn og er vanligste årsak hos barn under < 5 år.

Angi spesifikt om det er mistanke om K.kingae (behov for lang inkubering og mulighet for spesifikk PCR).

Mykobakterier, sopp, Brucella og Coxiella kan sees hos enkelte pasientgrupper.

Mikrobiologisk prøvetaking bør gjøres før start av antibotika. Minimum 2 ukers opphold i antibiotikabehandling før prøvetaking øker sannsynligheten for å identifisere mikrobiologisk agens.

 

For mer informasjon om klinikk og behandling se:

Akutt veileder i Pediatri Osteomyelitt

Håndbok Infeksjonsmedisin OUS Osteomyelitt

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om Osteomyelitt.

Prøvemateriale 

- Biopsier av benvev. Se Dyrkning av biopsier/vevsprøver

- Inokulering av biopsimateriale direkte i aerob og anaerob blodkulturmedium

- Aspirat av leddveske ved proteseosteomyelitt. Se Dyrkning av sterile væsker, andre

- Blodkultur

 

Det bør tas 4-5 biopsier på max 5 ml isoton NaCL på sterilt glass som sendes med rekvisisjon med kliniske opplysninger til dyrkning (evt PCR og sekvensering). Dyrkning fra fistler bør unngås grunnet fare for kontaminering. Penselprøver frarådes.

Informer laboratoriet dersom mistanke om TBC eller Brucella av hensyn til smittevern i laboratoriet.

 

Prøvematerialet og remisse med kliniske opplysninger leveres i ordinær åpningstid direkte til mikrobiologisk laboratorium umiddelbart etter prøvetaking. Utenom åpningstider sendes prøven via avdeling for medisinsk biokjemi. Se også kapittelet: Levering og forsendelse av prøver.

 

Merknader 

Benbiopsiene bør sendes til laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking for å sikre optimal prøvebehandling og dyrkningsforhold.