Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Luftveisinfeksjoner, øvre

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
30.12.2022Versjon 0.4Forfatter: Fredrik Müller, Andreas Lind

Sykdomsbilder 

Infeksjoner i luftveiene ovenfor stemmebåndet betegnes som øvre luftveisinfeksjoner (ØLI).

Det varierer noe hvilke sykdomsbilder som inkluderes, men følgende er vanlig å ta med:

 

Forkjølelse

Mild til moderat sykdom med rennende nese, nysing, hoste og sår hals.

Vanligste årsaker er Rhinovirus og "Sesong-koronavirus" (229E-CoV, NL63-CoV, OC43-CoV, og HKU1-CoV). Også andre luftveisvirus som RS-virus, parainfluensavirus, adenovirus, metapneumovirus og influensavirus kan gi forkjølelse.

 

Akutt laryngitt ("Falsk krupp")

Opptrer hyppigst hos barn og karakteriseres ved heshet, gjøende tørrhoste, besværet respirasjon, eventuelt med hvesing (inspiratorisk stridor), lette forkjølelsessymptomer og feber. Kan forårsakes av parainfluensavirus, rhinovirus, koronavirus, metapneumovirus, adenovirus, RS-virus og influensavirus.
Akutt laryngitt har vanligvis viral årsak og skal derfor ikke behandles med antibakterielle midler.

 

Epiglotitt

Barn med epiglotitt har gjerne besværet, hørbar pust, spesielt ved inspirasjon samt smerter ved svelging, feber og redusert allmenntilstand. Meget alvorlig tilstand, ofte med bakteriemi. Voksne har tilsvarende symptomer, men gjerne mildere.

Hos barn skyldes epiglotitt nesten utelukkende Haemophilus influenzae type b. Tilstanden er blitt svært sjelden etter innføring av effektiv vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet fra 1992.

Dette er også en sjelden tilstand hos voksne, og det er vanligvis andre bakterier enn H. influenzae som er årsak, som Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus eller Neisseria meningitidis.

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon i øvre luftveier.

Forkjølelse

Laryngitt

Epiglotitt. Prøvetaking fra svelg/epiglottis ved mistanke om epiglotitt kan være vanskelig og risikabelt og skal derfor kun utføres hos intuberte pasienter.

 

Se også Infeksjonsmedisinsk håndbok: Luftveisinfeksjoner (Håndbok Infeksjonsmedisin (OUS)) og Uptodate

Prøvemateriale 

Aktuelt prøvemateriale:

Aktuelle analyser 

Vanlige undersøkelser:

 

Mulige Luftveispakker (kan kombineres, vurderes basert på oppgitte kliniske opplysninger og alder):