Analyser

Pneumoni hurtigtest

14.05.2021Versjon 1.0

Indikasjon for prøvetaking 

Testen vil være tilgjengelig fra høsten 2020.

 

Analysen er tilgjengelig for pasienter hvor svaret forventes å kunne ha behandlingsmessige konsekvenser og/eller tiltak.
Dette inkluderer eksempelvis:

 • alvorlig syke pasienter hvor en mistenker at luftveier er utgangspunkt for infeksjon
 • pasienter med pneumoni som har fått antibiotika uten effekt 
 • pasienter hvor en mistenker atypiske mikrober, så som Legionella og Mycoplasma
 • pasienter som overføres fra sykehus i utlandet med luftveisproblematikk

 

Ved andre indikasjoner, kontakt vakthavede lege (18828). Ønske om analyse må fremkomme på rekvisisjon.

Prøvemateriale 

BAL (bronchio-alveolær lavage), Bronkialskyllevæske, Trachealsekret, Indusert sputum, Ekspektorat.

Minimum 200 µL.

Etterrekvirering på tidligere innsendte prøven som allerede er dyrket er ofte ikke mulig da disse kan være tilsatt pancreatin.

Oppbevaring og forsendelse 

Leveres direkte og så raskt som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Syndrombasert multiplex polymerasekjedereaksjon (PCR).

Følgende bakterier rapporteres:

 • Acinetobacter calcoaceticus-baumanii-komplekset
 • Enterobacter cloacae-komplekset
 • Escherichia coli
 • Haemophilus influenzae
 • Klebsiella aerogenes
 • Klebsiella oxytoca
 • Klebsiella pneumoniae-gruppen
 • Moraxella catarrhalis
 • Proteus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Serratia marcescens
 • Staphylococcus aureus
 • Streptococcus agalactiae
 • Streptococcus pneumoniae
 • Streptococcus pyogenes
 • Chlamydia pneumoniae
 • Legionella pneumophila
 • Mycoplasma pneumoniae.

 

Følgende virus rapporteres:

 • Adenovirus
 • Human Metapneumovirus
 • Human Rhinovirus/Enterovirus
 • Influensa A og B
 • Parainfluensa virus
 • Respiratorisk Syncytial Virus.

Utførende laboratorium 

Avdeling for mikrobiologi, OUS, Ullevål.

Svar 

Påvist/ikke påvist for hver analytt. 
Svar ringes til rekvirent, angi telefonnummer ved rekvirering.

Svartid 

I underkant av 1,5 time fra prøven er mottatt.

Tolkning 

Alle innsendte prøver vil også bli dyrket jmf avdelingsrutiner.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert og er under validering.