Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Staphylococcus aureus DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
05.12.2023Versjon 1.3Forfatter: Nils Olav HermansenGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om Staphylococcus aureus infeksjon der bakteriologisk dyrkning ikke gir vekst.

Undersøkelsen er særlig indisert hvis pasienten har fått antibiotika forut for prøvetaking.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøvematerialet legges i steril slagfast beholder. Sendes til laboratoriet så raskt som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

S. aureus DNA påvises ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Utviklingsseksjonen, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist / Ikke påvist

Svartid 

1-2 virkedager.

Akkreditert 

Ikke akkreditert analyse.