Blødning - alvorlig - massiv transfusjon

17.04.2023Versjon 0.3Forfatter: Kristian Sønstabø, Theodor Fosse

Akutte tiltak 

 • Tilkall spesialist
 • Bestill massiv transfusjonspakke (MTP)
  • Blodbanken 97-2470, portør 93-2553
  • 4 fullblod (foretrekkes) eller 6 SAG / 6 plasma / 2 trombocyttkonsentrat
 • Transfusjon 1:1:1
 • Cyklokapron 20 mg/kg
 • Kalsiumklorid 5-10 mmol iv (barn 0,1 mmol/kg)
  • NB! Både fullblod og plasma inneholder citrat, som senker S-Ca2+
 • Fibrinogen 2 g (barn 30 mg/kg)
 • Reversering av antikoagulantia og platehemmere (eget dokument, link)
 • Forvent betydelig hemodynamisk påvirkning ved anestesiinnledning og overtrykksventilasjon. Innledning bør skje på operasjonsstue når kirurg er klar.
 • Begrens ventilatorinnstillinger, styr etter EtCO2. Velg anestesimidler med minst mulig negativ hemodynamisk påvirkning.
 • Tiltak mot hypotermi. Bestill ny MTP/informer blodbank om behov for tining av plasma
 • Alternativer til kirurgi aktuelt? (Coiling? Okklusjonsballong aorta? Intrauterin tamponade?)

Gravide/blødning på KK 

Spesielle forhold

 • Venstre skråleie etter svangerskapsuke ca. 20
 • Sevofluran kan gi mer vasodilatasjon til uterus enn andre anestetika
 • Vurder høyere målverdi for fibrinogen (3-4 g/L)
 • Uterotonika (Metodebok KK - Anestesi til obstetriske pasienter - Uterotonica (LINK) - finnes også på intensiv
 • Tidlig bestilling av nye blodprodukter på grunn av lengre avstand
 • Portør: "Løper" mellom operasjonsstue og blodbank. Bestill akuttoppdrag i PortørCOM.
  Calling 93-2553 og informer om at vi vil beholde portør til situasjonen er avklart.
 • Lab KK: 93-6644
 • Aorta okklusjonsballong: vakthavende intervensjonsradiolog (97-7365, vakttelefon 93230493) kontaktes. Prosedyren kan gjøres på KK uten gjennomlysning. Intervensjonsradiolog har hjemmevakt på kveld/natt/helg og man må forvente 30 min fra varsling og til radiolog kan gjennomføre prosedyren på KK

Monitorering 

 • Blodgass hvert 30. min: iCa2+, pH, BE, laktat, Hb
 • TEG (blå kork, sendes umiddelbart til blodbank, rekvireres som "TEG hemostase" i DIPS)
 • Lab. prøver (lilla + blå kork) når logistikken tillater det: TPK, fibrinogen, APTT, INR

Behandlingsmål under pågående blødning 

Overordnet mål: Opprettholde O2-leveranse og blodets hemostatiske egenskaper.

Målene må individualiseres etter skjønn, forslag:

 • EtCO2 - stigning (NB: stabile respiratorinnstillinger) og PPV - reduksjon (SR, lukket thorax) etter væskestøt kan indikere ytterligere volumrespons
 • SBT > 90-100 mmHg. Vasopressor bedrer ikke blødningssjokk, men kan brukes i lave doser for å kompensere for patologisk vasodilatasjon , f.eks. fra anestetika.
 • Laktat - trend
 • TPK > 100. iCa2+ > 1,1. INR < 1,2. Fibrinogen > 2,5 g/l.
 • APTT normal (22-30 sek). ACT-LR (low range): normal (70-150 sek)

Blodprodukter etter MTP 

Etter transfusjon av fullblod skal det ikke gis typelikt blod før dette er godkjent av blodbanken.

Prøvepakken "massiv transfusjon" rekvireres i DIPS.

Evt. typelikt erytrocyttkonsentrat utlevert før MTP må returneres til blodbank og 0-blod vil utleveres til resultat av prøvepakken er klart.

Aktuelle medikamenter 

Link til dokument Sirkulasjon - aktuelle medikamenter ved blødning

 • Cyklokapron
  • Innledning 3-4 SOP. Intensiv.
 • Frysetørret plasma (Lyoplas)
  • Innledning 3-4 SOP og KK - operasjonsavdelingen
 • Fibrinogen
  • Innledning 3-4 SOP. Sjukehusapoteket på dagtid. Blodbanken på vakttid. KK?
 • Prothrombinkomplekskonsentrat
  • Innledning 3-4 SOP. Sjukehusapoteket på dagtid. Blodbanken på vakttid.
 • Protamin
  • Innledning 3-4 SOP.
 • Octostim
  • Innledning 3-4 SOP. Intensiv.
 • Praxbind (Reversering av FIIa-hemmere)
  • Akuttmottak. Sjukehusapoteket.
 • Feiba (Reversering av FXa-hemmere)
  • Akuttmottak.

Telefonnumre 

 • Bioingeniør AIT (blodbanken): 97-2470
 • Blodbanklege: 93-2486. Vakttid: 932 30 942
 • Sjukehusapoteket: 97-5344. Vakttid til kl. 23: ring 89. Ingen tilgang om natten.
 • Akuttmottak, vaktleder: 97-2530