Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Listeria monocytogenes DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
28.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Else Quist-Paulsen, Andreas Lind, Mona Holberg-PetersenGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om Listeria meningitt, særlig aktuelt hos nyfødte og immunsupprimerte.

Prøvemateriale 

Spinalvæske i sterilt glass.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Oppbevaring og forsendelse 

Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av L. monocytogenes DNA ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Utviklingsseksjonen, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist / Ikke påvist.

Svartid 

1-2 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er Ikke akkreditert.