Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Treponema pallidum (Syfilis)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
29.05.2024Versjon 0.5

Indikasjon for prøvetaking 

Serologi:

  • Undersøkelse av Veneriske og gynekologiske infeksjoner
  • Mistanke om aktuell eller latent syfilisinfeksjon (inkludert nevrosyfilis)
  • Kontroll av behandlingseffekt
  • Oppfølging av pasienter i risikogrupper
  • Mistanke om kongenitt syfilis (serumprøve av mor og barn tatt samme dag)
  • Blodgiverscreening

Prøvemateriale 

Serologi:

Direktepåvisning:

Analyser 

Serologi

 

Ved reaktivitet i screeningtesten settes det opp Syfilis reagin test (RPR)

Treponema pallidum TPPA og Treponema pallidum IgM utføres kun som supplerende analyser der kliniske opplysninger og en totalvurdering av prøveresultatet tilsier at det er indisert.

 

Ved mistanke om nevrosyfilis (utføres kun ved serologisk påvist syfilis)

Treponema pallidum TPPA spinalvæske (skal tas samtidig med serologi).

 

PCR (sårmateriale)

Treponema pallidum DNA.

 

Mørkefeltsmikroskopi

  • Kan utføres på Olafiaklinikken, men må avtales før prøvetaking (telefon 23 07 58 40).
  • Direktepåvisning med PCR har i stor grad erstattet mørkefeltsmikroskopi.

Tolkning 

Tolkning av syfilis-serologi gjøres av lege og baserer seg på eventuelle tidligere prøvesvar og oppgitt klinisk informasjon. Angi derfor relevant informasjon som tidligere smittestatus, tidligere syfilisbehandling og siste mulige smittekontakt for å unngå unødige telefoner og forsinkelser.

Merknader 

Syfilis-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (gruppe A).

 

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.