Femurfraktur

20.09.2021Versjon 2.3Forfatter: Vera Halvorsen og Anders Grønseth

Klinikk 

Smerter, hevelse og feilstilling. Ofte høyenergiskader, men hos de minste barna kan tilstrekkelig traumemekanisme være snubling og fall fra egen høyde. Hos ikke-gående barn med femurfraktur må man mistenke systemsykdom eller barnemishandling.

Diagnostikk 

Rtg.-bilde av hele femur.

Klassifikasjon 

Klassifiseres etter AO.

Ledsagende skader 

Oftest ved høyenergitraume: hodeskade. Ved distale femurfrakturer som involverer fysen, må man være spesielt oppmerksom på kar- og/eller nerveskade.

Behandling 

Ved timers ventetid til endelig behandling: Femoralisblokkade ved anestesilege og stabilisering ved hjelp av skinne, puter eller plasterstrekk hos de yngste.

 

Proksimale frakturer

Kontakt barneortoped. Ved proksimale frakturer har man best kontroll på rotasjonsforhold når barnet er i ryggleie og begge ben er vasket.

 

Collum-femoris-frakturer hos

  • Barn < 4 år: Hoftegips. Unntaksvis pinnefiksasjon.
  • Barn > 4 år: Vurdere ORIF med pinne- eller skruefiksasjon eller fiksasjon med Pediatric Hip Plate (Synthes, finnes i tre størrelser). Trokantære brudd, metafysære brudd: Ev. ORIF med Pediatric Hip Plate som også finnes som lange plater.

 

 

Diafysære frakturer

Barn < 1 år

Kontakt barneortoped. Disse barna behandles med soft cast hoftegips i 2-3 uker. Kontroll og avgisning på poliklinikken.

 

Barn 1-3 år

Barn < 12 kg behandles med plasterstrekk med begge bena 90° flektert i hofteledd med snor over trinser som er plassert loddrett over hofteleddene og deretter over trinser til lodd over fotende av seng. Utstyr finnes på KABSU. Barnets sete/sacrum skal akkurat løftes fra underlaget. Max. 20% av kroppsvekt fordelt på begge ben. Unngå stram bandasje. Sirkulasjonskontroll føtter. Plasterstrekk skal ikke benyttes hos spesielt tunge barn pga. fare for hudskader under plasteret.

Behandlingstid er totalt 3-4 uker. Man kan gipse pasientene etter 1-1,5 uke.

 

Barn > 12 kg behandles med Weber-strekk (90°-90°-strekk på spesialbord). Begge ben skal ha strekkpinne og henges opp. Gjennomgående gjengede pinner settes inn fra medialsiden av femur ca. 2 cm proksimalt for adductorknuten like dorsalt for midten av femur. Utføres under TV-gjennomlysning med horisontal strålegang. Bøylene festes med snorer til metallstang over bordet. Bøylene skal ikke berøre hverandre. Barnets sete skal være løftet over underlaget. Illustrasjon av korrekt oppheng finnes på operasjonstuen og ved barnekirurgisk post.

 

Barn 3 til 14 år

Elastiske titannagler (TEN) benyttes hos pasienter < ca.35 kg., men Weberstrekk kan også benyttes hos de minste barna. Man må huske å måle diameteren på margkanalen nøyaktig slik at en er sikker på at det er teknisk mulig å benytte TEN. Hos barn som veier over ca. 35 kg. oppleves TEN ofte som en ustabil og smertefull fiksasjon, og platefiksasjon er førstevalg. Husk også å ta med foreldrene med på agumentasjonen omkring behandlingsvalg!

 

Ekstern fiksasjon kan være aktuelt ved åpne frakturer med stor bløtdelsskade og hos multitraumatiserte pasienter.

 

Ved lange diafysære ikke-komminutte spiralfrakturer, kan åpen eksakt reposisjon, kompresjonsskruer og nøytralisasjonsplate brukes. Ved komminutte meta- eller diafysære frakturer kan LCP-plate anlegges etter bridgingprinsippet med mini-invasiv teknikk.

 

Barn over ca. 14 år

Margnagle benyttes når trochanterapofysen er lukket eller nesten lukket.

 

Fysefrakturer distale femur

Dislokerte frakturer

Eksakt reposisjon og skrue eller pinnefikasjon avhengig av pasientens alder og vekt.

 

Udislokerte frakturer

Gips eller ortose med lett fleksjon i kneet.

Etterbehandling 

Strekk/gips behandling: Mobilisering i vogn når frakturen er radiologisk konsolidert. Tilheling etter 4-10 uker avhengig av alder. Barnet begynner oftest å reise seg og gå igjen etter et par-tre uker etter at strekket/gipsen er seponert.

 

Pasienter som er operert med TEN-nagler eller plateosteosyntese mobliseres opp med krykker og belaster med benets tyngde. Yngre pasienter mobliseres med rullestol.

 

TEN-nagler fjernes etter minst 1/2 år og plater etter 1/2-1 år. Barn under 25 kg søkes til ostematfjerning på seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv ortopedi ved Rikshospitalet. Barn > 25 kg kan søkes inn til fjerning av osteosyntesemateriell i Storgata på vanlig måte.

Komplikasjoner 

Pinneinfeksjoner ved strekkbehandling. Sårproblemer og smerter ved innføringsstedet ved TEN-nagler. Vinkel- og rotasjonsfeil. Anisomeli.

Rotasjonsfeil under 20 gr. korrigeres sjelden.

Kontroll 

Avhengig av frakturlokalisasjon og alder. Barn med hoftegips kontrolleres etter 3-5 uker. Gipsen kan fjernes på poliklinikken eller i anestesi ved behandlingsrommet på barnekirugen. Ukompliserte frakturer som er behandlet med plasterstrekk eller Weber-strekk, kontrolleres ev. etter 3-4 uker, men alltid etter ca. ett år. Diafysære frakturer bør kontrolleres med tanke på lengde- og/eller rotasjonsavvik. Ved uakseptable lengde- og rotasjonsforskjeller vurderes kirurgisk korreksjon, ev. fysiodese. Collumfrakturer og trochantære frakturer kontrolleres også i minimum 2 år med tanke på caputnekrose, avvik i CCD-vinkel, rotasjonsfeil og utvikling av anisomeli.

Referanser 

  1. Beaty JH, Kasser JR (ed): Rockwood and Willkins’ Fractures in Children 9th ED , Lippincott Williams and Wilkins 2019.
  2. Martus, Orthopaedic Knowlage update: Pediatrics 5, AAOS 2016
  3. Principles of fracture remodeling in children, Wilkins, Injury 2005, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15652934