Helse Midt

15.09.2021Versjon 0.4

Definisjon 

Institusjoner

St. Olavs Hospital

72 57 30 00

Orkdal sykehus

72 57 30 00

Røros Sykehus

72 82 33 00

Sykehuset Levanger

74 09 80 00

Sykehuset Namsos

74 21 54 00

Molde sjukehus

71 12 00 00

Ålesund sjukehus

70 10 50 00

Kristiansund sjukehus

71 12 00 00

Volda sjukehus

70 05 82 00

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Helsedirektoratet

81 02 00 50