Deltilbud 4: Nordic Infu Care - OmniPod Dash

19.04.2022Versjon 0.4Forfatter: Marianne Höglund, Tore Julsrud Berg

Bakgrunn 

DELTILBUD 4: Nordic Infu Care – OmniPod Dash

Patchpumpe-system for insulin

 

 

ÅRSKOSTNAD PR. PASIENT

Estimert ca. kr 22 916 ca. ½ av prisen til deltilbud 1, men inneholder ikke CGM.

 

HVORDAN FUNGERER DEN

Insulinpumpen er en slangeløs liten «patchpumpe», som settes direkte på huden. Pumpen fylles med insulin av brukeren. Infusjonsnålen blir satt av pumpen selv. Alle funksjoner styres av en fjernkontroll med innebygd boluskalkulator.

Fjernkontrollen kalles PDM (Personal Diabetes Manager) og ser ut som en mobiltelefon og du kan sette insulin med noen tastetrykk.

 

FORDELER

 • Slangeløs
 • Enkel å sette på.
 • Lettere å bruke alternative infusjonssteder (armer)
 • Brukeren tvinges til å bytte infusjonssted hver 3.dag, som kan bidra til mindre infeksjoner og bedre insulinopptak.
 • Menyen er enkel.
 • Automatisk innføring av den myke kanylen med tastetrykk på PDM´en.

 

MULIGE ULEMPER

 • Basaldosen blir levert med færre mikroboli/time, slik at ev. basalforandringer (midlertidig basal) ikke trer i kraft så raskt som ved andre pumper.
 • Pumpen må fylles med minst 85 E og max 200 E insulin.
 • Lekkasje av insulin fra stikkstedet.
 • Poden må skiftes hver 3. dag og kastes med batteri og resten av insulinet i poden.

 

KRAV TIL BRUKER. HVEM EGNER DETTE SYSTEMET SEG FOR

 • Yrker eller fritidsaktiviteter med stor sannsynlighet for at slangen rives løs. Man bør ha vurdert om det er mulig å koble av pumpen under fritidsaktiviteten. Hvis pasienten allerede bruker en pumpe med slange, bør en ha prøvd ut slangesystem med to festepunkter eller bæresystemer for pumpe/slange.
 • Medisinsk tilstand som gjør det sannsynlig at slangen vil kunne rives ut, for eksempel pasienter med epilepsi.
 • Utfordringer med stikksted, for eksempel infiltrater og derfor behov for å bruke armer som infusjonssted.
 • Ekstrem nåleskrekk og stikkevegring der mulige andre alternativer allerede er forsøkt (for eksempel automatisk innskyter, psykologisk oppfølging osv.).
 • I svært spesielle tilfeller der det overhodet ikke er aktuelt for pasienten å bruke en pumpe med slange eller der insulinpennbehandling ikke fungerer. Skal særlig dokumenteres og forklares av behandlende lege.

 

FØLGENDE PASIENTER SKAL I UTGANGSPUNKTET IKKE HA PATCHPUMPE FOR INSULIN

 • Høyt insulinbehov skal ikke ha en patchpumpe dersom høyt insulinbehov tilsier hyppig skifte av kostnadsdrivende forbruksmateriell. Dersom reservoaret kan etterfylles og etterfylling av insulin i patchpumpen ikke medfører store driftskostnader sammenlignet med andre insulinpumpesystemer, kan pasienten ha en patchpumpe for insulin.
 • Ved lavt insulinbehov og behov for lave døgndoser (insulinbehov under 0,05 E/time).

 

Dersom behandlende lege vurderer at pasienten tilfredsstiller kriteriene for patchpumpe for insulin og at pasienten har behov for en CGM, skal CGM skrives ut fra Deltilbud 5. Kombinasjonen av denne pumpen og prioritering 1 vil være et billigere alternativ enn Deltilbud 2. Kombinasjonen av denne pumpen og Prioritering 2 vil bli litt dyrere enn deltilbud 2.