Delkontrakt 2-Patchpumpe for insulin

14.05.2024Versjon 0.9Forfatter: Marianne Höglund, Tore Julsrud Berg

Bakgrunn 

DELKONTRAKT 2-Ny avtale 1.januar 2024: Patchpumpe for insulin.

 

Krav til bruker/følgende kan være kandidater for patchpumpe

 • Yrker eller fritidsaktiviteter med stor sannsynlighet for at slangen rives løs. Man bør ha vurdert om det er mulig å koble av pumpen under fritidsaktiviteten. Hvis pasienten allerede bruker en pumpe med slange, bør en ha prøvd ut slangesystem med to festepunkter eller bæresystemer for pumpe/slange.
 • Medisinsk tilstand som gjør det sannsynlig at slangen vil kunne rives ut, for eksempel pasienter med epilepsi.
 • Utfordringer med stikksted, for eksempel infiltrater og derfor behov for å bruke armer/lår som infusjonssted.
 • Nåleangst, stikkevegring eller stort ubehag av insulininjeksjoner der det påvirker antallet doser som faktisk settes, eller har uakseptabel påvirkning på personens daglige livsstil og livskvalitet; koblet med ønske om eller behov for å unngå slangepumpe.
 • Situasjoner der penn-behandling ikke er egnet eller fungerer, kombineret med ønsket om og behov for å unngå slangepumpe.

 • Gastroparese eller andre tilstander/situasjoner med derav følgende behov for å benytte forlenget bolus/kombinasjonsbolus; koblet med ønske om og behov for å unngå slangepumpe.

 • Problemer med høy HbA1c, hypoglykemi og/eller ketoacidose tross forsøk på optimering av behandling med ulike tiltak (CGM, utdannelse o.a.); koblet med ønske om og behov for å unngå slangepumpe.

 

Følgende pasienter skal i utgangspunktet ikke ha patchpumpe for insulin

 • Høyt insulinbehov over ca 70 E/døgn tilsier at andre løsninger enn patchpumpe bør overveies, dersom høyt insulinbehov medfører hyppig skifte av kostnadsdrivende forbruksmateriell. Dersom reservoaret kan etterfylles og etterfylling av insulin i patchpumpen ikke medfører store driftskostnader sammenlignet med andre insulinpumpesystemer, kan pasienten ha en patchpumpe for insulin. Som alltid bør pasienten sin helse og behov vurderes med tanke på helheten.

 

Dersom behandlende lege vurderer at pasienten tilfredsstiller kriteriene for patchpumpe for insulin og at pasienten har behov for en CGM, skal CGM skrives ut fra Delkontrakt 3.

Prioritet 1 - Omnipod Dash 

 

Hvordan fungerer den

 • Insulinpumpen er en slangeløs liten «patchpumpe», som settes direkte på huden. Pumpen fylles med insulin av brukeren. Infusjonsnålen blir satt av pumpen selv. Alle funksjoner styres av en fjernkontroll med innebygd boluskalkulator.
 • Fjernkontrollen kalles PDM (Personal Diabetes Manager) og ser ut som en mobiltelefon og du kan sette insulin med noen tastetrykk. PDM`en har skermlås med PIN.
 • Omnipod Dash har mulighet for 3 bolustyper, 12 basalprogram, samt 12 forhåndsinnstilte midlertidige basaler. Sysemet kan også brukes uten boluskalkulator og kan ha 7 forhåndsinnstilte boluser.
 • Kan programmeres til 0 enheter i basaldose.

 

Fordeler

 • Slangeløs.
 • Vanntett. Brukeren behøver ikke koble av poden ved bading/dusjing, hvilket også betyr kontinuerlig basaltilførsel uten avbrudd i opptil 72 timer.
 • Enkel å sette på.
 • Poden består av en del behøver ikke å sette den sammen.
 • Integrert batteri - ikke behov for å lade noen del av poden.
 • Lettere å bruke alternative infusjonssteder (armer, lår).
 • Brukeren tvinges til å bytte infusjonssted hver 3.dag, som kan bidra til mindre infeksjoner og bedre insulinopptak.
 • Menyen er enkel.
 • Fjernkontrollert med PDM. PDM tas fram og brukes ved behov f. eks. for å gjøre dosejusteringer, sette bolus eller administrere varsler.
 • Podens programmerte basal går kontinuerlig uten kontakt med PDMen, dvs dersom brukeren glemmer PDMen, eller dersom batteriet lades ut, kommer poden til å fortsette å levere basalen og de innprogrammerte doser.
 • Automatisk innføring av den myke kanylen med tastetrykk på PDM'en.
 • Returprogram for brukte poder for håndtering på en miljøvennlig måte.

 

Mulige ulemper

 • Basaldosen blir levert med færre mikroboli/time, slik at ev. basalforandringer (midlertidig basal) ikke trer i kraft så raskt som ved andre pumper.
 • Pumpen må fylles med minst 85 E og max 200 E insulin.
 • Lekkasje av insulin fra stikkstedet.
 • Poden må skiftes hver 3. dag og kastes med batteri og resten av insulinet i poden. Men Nordic Infucare tilbyr et podretur program for at dette avfallet skal blir håndtert på en miljøvennlig måte.

Prioritet 2 - Accu-Check Solo 

Hvordan fungerer den

 • Pumpen består av flere komponenter; blant annet et 2 ml reservoar (plass til 200E), en selvklebende plate som festes på kroppen og som holder kanylen og mikropumpen på plass, og en mikropumpe som kan tas av og på. Selve mikropumpen byttes etter fire måneder, men reservoaret må byttes ca. hver 4. dag og infusjonssettet hver 3. dag.
 • Pumpen styres av en kontrollenhet med touchscreen, og kommunikasjon med pumpen foregår ved hjelp av blåtann. På selve pumpen er det bolusknapper hvor man kan gi bolus direkte uten å gå om kontroll-enheten.
 • Accu-Chek Solo fjernkontroll er intergrert med Accu-Chek Aviva-teststrimmelport for blodsukkerovervåking.
 • Systemet har mulighet for 3 bolustyper, 5 basalprofiler og 5 egendefinerbare midlertidge basaldoser.
 • Systemet har MDI-modus for å bytte til insulinpenn midlertidig, uten å miste viktige data.
 • Fjernkontrollen har fargetrykkskjerm med PIN/tastelås og egendefinbare varsler og påminnelser.
 • Åpen boluskalkulator gir mulighet for bruk sammen med en insulindosegodkjent CGM/FGM eller BGM etter eget valg.

 

Fordeler

 • Gjenbrukbar pumpebase- miljøvennlig.
 • Slangefri (som omnipod).
 • Knapper for hurtig bolus for bolustilførsel direkte på pumpen.
 • Gjennomsiktig reservoar gjør det mulig å sjekke insulinnivået, og kan bidra til å bli kvitt luftbobler.
 • 2 forskjellige kanylelengder, med forskjellige innsettingsdybder, slik at det passer kroppens behov.
 • Har fjernkontroll.

 

Mulige utfordringer

 • Feste av mikropumpen.