Deltilbud 2-Ny avtale: Patchpumpe for insulin

16.04.2023Versjon 0.6Forfatter: Marianne Höglund, Tore Julsrud Berg

Bakgrunn 

DELTILBUD 2-Ny avtale: Patchpumpe for insulin.

 

KRAV TIL BRUKER/FØLGENDE KAN VÆRE KANDIATER FOR PATCHPUMPE JFR. RAMMEAVTALETEKST

 • Yrker eller fritidsaktiviteter med stor sannsynlighet for at slangen rives løs. Man bør ha vurdert om det er mulig å koble av pumpen under fritidsaktiviteten. Hvis pasienten allerede bruker en pumpe med slange, bør en ha prøvd ut slangesystem med to festepunkter eller bæresystemer for pumpe/slange.
 • Medisinsk tilstand som gjør det sannsynlig at slangen vil kunne rives ut, for eksempel pasienter med epilepsi.
 • Utfordringer med stikksted, for eksempel infiltrater og derfor behov for å bruke armer som infusjonssted.
 • Ekstrem nåleskrekk og stikkevegring der mulige andre alternativer allerede er forsøkt (for eksempel automatisk innskyter, psykologisk oppfølging osv.).
 • I svært spesielle tilfeller der det overhodet ikke er aktuelt for pasienten å bruke en pumpe med slange eller der insulinpennbehandling ikke fungerer. Skal særlig dokumenteres og forklares av behandlende lege.

 

FØLGENDE PASIENTER SKAL I UTGANGSPUNKTET IKKE HA PATCHPUMPE FOR INSULIN JFR. RAMMEAVTALETEKST

 • Høyt insulinbehov skal ikke ha en patchpumpe dersom høyt insulinbehov tilsier hyppig skifte av kostnadsdrivende forbruksmateriell. Dersom reservoaret kan etterfylles og etterfylling av insulin i patchpumpen ikke medfører store driftskostnader sammenlignet med andre insulinpumpesystemer, kan pasienten ha en patchpumpe for insulin.
 • Ved lavt insulinbehov og behov for lave døgndoser (insulinbehov under 0,05 E/time).

 

Dersom behandlende lege vurderer at pasienten tilfredsstiller kriteriene for patchpumpe for insulin og at pasienten har behov for en CGM, skal CGM skrives ut fra Deltilbud 3-Ny avtale.

 

Prioritet 1- Omnipod Dash

Patchpumpe-system for insulin

 

 

 

 

HVORDAN FUNGERER DEN

Insulinpumpen er en slangeløs liten «patchpumpe», som settes direkte på huden. Pumpen fylles med insulin av brukeren. Infusjonsnålen blir satt av pumpen selv. Alle funksjoner styres av en fjernkontroll med innebygd boluskalkulator.

Fjernkontrollen kalles PDM (Personal Diabetes Manager) og ser ut som en mobiltelefon og du kan sette insulin med noen tastetrykk. PDM`en har skermlås med PIN.

Omnipod Dash har mulighet for 3 bolustyper, 12 basalprogram, samt 12 forhåndsinnstilte midlertidige basaler. Sysemet kan også brukes uten boluskalkulator og kan ha 7 forhåndsinnstilte boluser.

Kan programmeres til 0 enheter i basaldose.

 

FORDELER

 • Slangeløs
 • vanntett
 • Enkel å sette på.
 • Poden består av en del behøver ikke å sette den sammen
 • Lettere å bruke alternative infusjonssteder (armer)
 • Brukeren tvinges til å bytte infusjonssted hver 3.dag, som kan bidra til mindre infeksjoner og bedre insulinopptak.
 • Menyen er enkel.
 • Fjernkontrollert med PDM
 • Automatisk innføring av den myke kanylen med tastetrykk på PDM´en.

 

MULIGE ULEMPER

 • Basaldosen blir levert med færre mikroboli/time, slik at ev. basalforandringer (midlertidig basal) ikke trer i kraft så raskt som ved andre pumper.
 • Pumpen må fylles med minst 85 E og max 200 E insulin.
 • Lekkasje av insulin fra stikkstedet.
 • Poden må skiftes hver 3. dag og kastes med batteri og resten av insulinet i poden. Men Nordic Infucare tilbyr et podretur program for at dette avfallet skal blir håndtert på en miljøvennlig måte.

 

 

 

DELTILBUD 2-Ny avtale: Patchpumpe for insulin. Prioritet 2. Accu Check Solo

HVORDAN FUNGERER DEN:

Pumpen består av flere komponenter; blant annet et 2 ml reservoar (plass til 200E), en selvklebende plate som festes på kroppen og som holder kanylen og mikropumpen på plass, og en mikropumpe som kan tas av og på. Selve mikropumpen byttes etter fire måneder, men reservoaret må byttes ca. hver 4. dag og infusjonssettet hver 3. dag.

Pumpen styres av en kontrollenhet med touchscreen, og kommunikasjon med pumpen foregår ved hjelp av blåtann. På selve pumpen er det bolusknapper hvor man kan gi bolus direkte uten å gå om kontroll-enheten.

FORDELER:

 • Gjenbrukbar pumpebase- miljøvennlig.
 • Slangefri (som omnipod)
 • Knapper for hurtig bolus for bolustilførsel direkte på pumpen
 • Gjennomsiktig reservoar gjør det mulig å sjekke insulinnivået, og kan bidra til å bli kvitt luftbobler
 • 2 forskjellige kanylelengder, med forskjellige innsettingsdybder, slik at det passer kroppens behov
 • Har fjernkontroll

 

 

MULIGE UTFORDRINGER:

 • Feste av mikropumpen.

 

Solo | Accu-Chek