Analyser

Malaria antistoff

22.09.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

  • KUN screening av blodgivere som har vært i malariaområder, ikke til primærdiagnostikk
  • Ved mistanke om aktuell sykdom skal pasienten henvises til infeksjonsmedisinsk poliklinikk. Se også Malaria mikroskopi

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Enzyme Linked Immunoassay for kvalitativ og semikvantitativ påvising av IgG, IgA og IgM antistoffer mot Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale og Plasmodium malariae i humant serum eller plasma.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist / Ikke påvist)