Screeningprøver (ESBL og VRE)

10.04.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvetakingsutstyr 

Utførelse 

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.