Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Epstein-Barr virus DNA kvantitering-sendeprøve OUS

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Rikshospitalet. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
05.12.2023Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

  • Overvåkning av EBV infeksjon hos immunsupprimerte
  • Utredning ved alvorlige former for EBV infeksjon

Prøvemateriale 

EDTA fullblod og spinalvæske.

For andre materialer, se: Epstein-Barr virus DNA.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Se det enkelte prøvemateriale:

EDTA fullblod og spinalvæske.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av Epstein-Barr virus DNA ved hjelp av sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist / Ikke påvist.

Ved påvisbart virus DNA angis tallverdi i IU/mL.

Merknader 

Fra desember 2023 kan Ahus også tilby EBV DNA kvantitering, men analysen utføres i EDTA plasma. Analyse ved Rikshospitalet benytter fullblod for analysen. Analyseresultatene vil ikke være mulig å sammenlikne direkte på grunn av dette.


Ved ønske om EBV DNA kvantitering i fullblod på OUS kan analysen rekvireres direkte i dips under punkt 21, sendeprøver mikrobiologi.