Rabies, posteksposisjonell profylakse

25.04.2023Versjon 1.4Forfatter: Terje Hoel og Mogens Jensenius

Generelt 

Årlig får 100 - 150 personer i Norge posteksposisjonell profylakse etter mulig rabiessmitte i utlandet eller på Svalbard. I de fleste tilfeller vil profylaksen være påbegynt av lokal lege i utlandet, og pasienten kommer til oss for å få de avsluttende vaksinedosene, men av og til gis hele behandlingen her.

 

I Vest-Europa er bakkelevende pattedyr rabiesfrie med unntak av rever i det nordlige Hellas, nordøstlige Italia og nordlige Spania. Flaggermus kan være smitteførende i hele regionen. Utenom Vest-Europa er kun få land rabiesfrie (Australia, Ny-Zealand, Japan, Hong Kong og Singapore). Særlig deler av Asia og Afrika er høyendemiske områder. For detaljer vises til ”Rabiesvaksinasjon og rabiesimmunglobulin” i Vaksinehåndboka og ”Rabies” i Smittevernboka (www.fhi.no), samt Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell (www.legemiddelboka.no)

Indikasjon for posteksposisjonell profylakse 

Bitt eller klor gjennom hud av mistenkt smitteførende dyr (hund, katt, ape, rev, flaggermus) i endemisk område. Slikking på hel hud anses ikke som eksponering. Rabies kan ha en lang inkubasjonstid og det kan derfor være indisert å gi vaksine selv om det er gått måneder etter et bitt.

 

Rabiesvaksine

Oppbevares i kjøleskap nærmest døren på Vaksinasjonspoliklinikken. Gis i.m. i deltoidmuskelen: 0,5 ml (Verorab) eller 1 ml (Rabies-Imovax og Rabipur).

 

Rabies immunglobulin

Bestilles fra farmasøyt ved Vaksineavdelingen, FHI, i kontortiden; øvrige tid fra Vitusapotek Jernbanetorget (telefon 23 35 81 00). Behrirab, 150 IE/ml, hetteglass på 5 ml. Dosering 20 IE/kg kroppsvekt, slik at 2 hetteglass (10 ml) er aktuelt ved en kroppsvekt på 75 kg. Infiltrer så mye som mulig rundt bittstedet; gjenværende medikament gis i.m. i glutealregionen. Ved store sår og behov for stort volum, kan immunglobulin blandes med saltvann før infiltrasjon.

Håndtering av uvaksinerte  

Gi en vaksinedose i.m. på dag 0, 3, 7, og 21 (i alt fire doser). Til immunsupprimerte fem doser på dag 0, 3, 7 , 14 og 28. Hvis det aktuelle dyret ikke har utviklet rabiessymptomer ti dager etter hendelsen, kan profylaksen avbrytes. Spesifikt rabies immunglobulin gis med første vaksinedose, selv om posteksponeringsprofylaksen begynner forsinket. Dette er særlig viktig ved skader som gir kort inkubasjonstid (på hode, hals) og til barn. Immunglobulin bør ikke gis senere enn syv dager etter første vaksinedose (pga mulig interferens med humoral antistoffproduksjon).

Håndtering av tidligere basisvaksinerte (siste 3 - 5 år) 

  • Gi totalt to vaksinedoser: på dag 0 og 3 - 7. Immunglobulin er ikke nødvendig (hvis immunkompetent)
  • Immunsvekkede bør få posteksponeringsprofylakse som om de var uvaksinerte, uavhegig av tidligere rabiesvaksiner.