Sårsekret

28.06.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvetakingsutstyr 

eSwab

Tynn pensel Tykk pensel

Utførelse 

  • Prøven bør tas fra randsonen av såret etter at puss og debris er fjernet og såret er vasket med sterilt fysiologisk saltvann. Desinfeksjonsmiddel må ikke brukes.
  • Hvis prøven tas med pensel, kan denne fuktes i sterilt saltvann før prøventaking.
  • Man må unngå kontaminering med bakterier fra normalfloraen på hud og slimhinner.
  • I enkelte kliniske situasjoner er det aktuelt å ta vevsbit på sterilt glass til alminnelig bakteriologisk dyrkning.
  • Aspirat på steril sprøyte fra infeksjonsfokus kan også være aktuelt, f. eks. ved mistanke om nekrotiserende fasciitt.

 

Viktig: Angi type sår på rekvisisjonen, kun dype sår undersøkes med anaerob dyrkning.

Prøvevolum 

Sekret på prøvetakingspenselen.

Prøvebehandling/forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

Prøvens holdbarhet 

  • Penselprøver på transportmedium kan oppbevares i romtemperatur og er holdbar i inntil 3 døgn fra prøvetaking.
  • Prøver på glass med saltvann/uten tilsetning samt aspirert materiale på sprøyte kan oppbevares i kjøleskap i inntil 1 døgn. Raskest mulig transport til laboratoriet tilstrebes.