Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Syfilis reagin test (RPR)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
30.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

Se Treponema pallidum (Syfilis).

Syfilis reagin test påviser cardiolipinantistoffer og brukes som et mål for sykdomsaktivitet og for oppfølging av behandling.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Rekvireres av lege på Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Unntak: Rekvirenter ved Olafiaklinikken kan rekvirere testen direkte.

Undersøkelsesprinsipp 

IMMUTREP RPR er en non-treponema flokkulasjon-test for kvalitativ og semi-kvantitativ påvisning av reagin antistoffer i serum.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Positiv (inkludert titerverdi og kommentar).

Ved kontroll av behandlingsrespons bør RPR titerverdi sammenlignes med verdi i serum fra før oppstart behandling. Det kan tidvis være nyttig å kjøre tidligere tatt serum parallelt med nytt serum. Oppgi derfor alltid tidspunkt for behandling på rekvisisjonen.

Svartid 

2-4 virkedager.

Tolkning 

Resultatene vurderes og tolkes av lege. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de serologiske syfilisanalysene.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.