Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Syfilis reagin test

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
20.06.2024Versjon 1.4Forfatter: Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

Se Treponema pallidum (Syfilis).

Syfilis reagin test påviser cardiolipinantistoffer og brukes som et mål for sykdomsaktivitet og for oppfølging av behandling.

Prøvemateriale 

Serum.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Rekvireres av lege på Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Unntak: Rekvirenter ved Olafiaklinikken kan rekvirere testen direkte.

Undersøkelsesprinsipp 

Automatisert lateks agglutinasjonstest på Roche, Cobas c503.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Positiv (inkludert verdi og kommentar).

Ved kontroll av behandlingsrespons bør reaginverdi sammenlignes med verdi i serum fra før oppstart behandling. Det kan tidvis være nyttig å kjøre tidligere tatt serum parallelt med nytt serum. Oppgi derfor alltid tidspunkt for behandling på rekvisisjonen.

Svartid 

2-4 virkedager.

Tolkning 

Resultatene vurderes og tolkes av lege. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de serologiske syfilisanalysene.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.