Idiopatisk økt femuranteversjon og avvikende tibiatorsjon

20.09.2021Versjon 2.1Forfatter: Anders Grønseth og Vera Halvorsen

Generelt 

Femurs anteversjonsvinkel (AV-vinkel) er vinkelen mellom caput/collumaksen og dorsale femurkondyl. Hos nyfødte er AV-vinklen 40 grader og den avtar med ca 1,5 grad per år til pasienten er 12 år. Da vil AV-vinkelen være rundt 15 grader.

 

Noen barn har peristerende økt AV-vinkel. Det er flere årsaker itl dette. De fleste tilfellene er idiopatiske. Andre årsaker er medfødt hofteleddsdysplasi, ved CP og ved rotasjonsfeil etter femurfraktur. Det finnes ingen eksakt grense for hva som er en patologisk vinkel, men 30 grader velges oftest som øvre grense.

Klinikk og diagnostikk 

Klinikk

 • Økt anteversjon resulterer i en innoverrotasjon av femur. Dette gir "inntåing" og ”innkneing”, eventuelt "kissing knees" ved gange.
 • Barna angir snubletendens, økt trettbarhet i bena og smerter i trochanterområdet eller knærne. De yngste barna liker gjerne å sitte i en "W"- posisjon med bena. Hos barnehagebarn vil inntåing forkomme hos 30-40 %. Hos de fleste vil dette spontankorrigere seg innen de er 12 år.
 • Tibiatorsjonen beskriver i hvilken grad foten peker utover i forhold til tibia.
 • Når man vurderer inntåing, må man vurdere om det forekommer en fotdeformitet (adduktusfot) som kan bidra til inntåingen.
 • Ved avvikende gange, må alle de tre eventuelle nivåene for avvik, lår, legg, fot, vurderes for seg.

 

Diagnostikk

 • Økt innadrotasjonsevne og redusert utadrotasjonsevne i hoftene, sannsynliggjør diagnosen.
 • Målingene gjøres i mageleie (dvs strake hofter) og 90º i knærne.
  • Økt innadrotasjon 70-90º (normalt 40-50º )
  • Redusert utadrotsjon < 20 º ( normalt 40-70º )
 • Tibias eksterne torsjon må vurderes separat fordi en forsinket tibiatorsjon kan forkomme samtidig med en normal collum anteversjon. Tibiatorsjonen er vinkelen mellom bakre kondyllinje (tibia eller femur) og den transmalleolære linje. Den måles sittende med hengende ben. I spebarnsperioden er vinkelen 0 grader, økende til 20-30 grader fra 5-årsalder.
 • Alternativt kan en økt, kompanserende, ekstern tibiatorsjon gjøre at føttene peker rett frem samtidig som knærne peker innover.

 

Røntgen

 • Det skal foreligge et rtg. oversikt bekken slik at caputdekningen kan vurderes. Anteversjonen og tibiatorsjonen måles på CT. Man bestiller CT collum anteversjon - og tibiatorsjonsmål.

Behandling 

Det finnes ingen effektiv konservativ behandling.

 

Indikasjon operativ behandling

Barn > 10-12 år med collumanteversjon > 3 SD av det normale (vanligvis 40°) og plager i form av snubletendens, fremre knesmerter eller hoftesmerter. En forsterkende operasjonsindikasjon er redusert caputdekning. Pasientene opereres med intertrokantær/subtrokantære deroterende osteotomi og fiksasjon med Pediatric hip plate. Man opererer helst bilateralt. Man ønsker å vente ca. 6 mnd mellom hver operasjon.

 

Ved isolert redusert lateral tibiatorsjon, avventer man også helst naturens gang. I noen få tilfeller kan det være indisert å gjøre distal deroterende tibiaosteotomi. Fibulaosteotomi kan være indisert ved korreksjonsbehov over ca. 20-25 gr.

Etterbehandling 

Krykker og belastning med fotens egen tyngde første 6 uker hos pasienter operert med plate.

 

Det er vanlig at paasientene har en "vaggende" gange et års tid etter operasjonene (inntil den bekkenstabiliserende muskulaturen har gjenvunnet styrke).

Komplikasjoner 

Forsinket tilheling. Svikt av osteosyntesen.

Kontroll 

Kontroll med rtg. etter ca. 6 og 12 uker.