Om traumevisitt

10.01.2023Versjon 0.3

Planleggingsmøter mellom alle involverte spesialiteter og faggrupper har vist seg å bedre prognosen både når det gjelder funksjon og overlevelse hos multitraumepasienter. Traumesenteret har derfor siden september 2016 koordinert traumevisitt på multitraumepasienter på Intensiv, Postoperativ, Brannskaden og Thoraxintensiv (TIO). Våren 2018 startet vi også med traumevisitt på sengepostene for pasienter med flerorganskader som krever oppfølging av mer enn den spesialavdelingen de er inneliggende på. Vi er med dette en tilleggsressurs for sengepostene, for å sikre at skadene som sorterer under andre spesialiteter får tilstrekkelig oppfølging.

 

Sengepostens leger håndterer videre løp for pasienten som før. Traume for-/bakvakten erstatter ikke de ulike spesialistene, men bistår med visitt og tertiærundersøkelse første dag etter skade og har et spesielt ansvar for helheten i behandling og oppfølgning. Rehabiliteringslege og Traumekoordinator følger opp videre med visitt eller tilsyn på ukedager fram til utskrivelse, eller etter behov og involverer traumebakvakt, eller pasientansvarlig lege om nødvendig.

 

Sengepostene bes ta kontakt dersom de har pasienter de mener bør ha oppfølging fra Traumesenteret.

Ukedager kan traumesenteret kontaktes på 973338

Helger og høytider kan traumebakvakten kontaktes på 976334, evt. 91877419

  • Gå til avsnitt
  • Lukk