Praktiske prosedyrer i DIPS

03.06.2022Versjon 1.8Forfatter: Synne Jenum, Dag Henrik Reikvam, Torgun Wæhre og Mogens Jensenius

Generelt 

Følgende prosedyrer gjelder inneliggende pasienter. For pasienter som skal henvises til f.eks. ekkokardiografi eller endoskopi poliklinisk, skal henvisning sendes som primærhenvisning.

 

Ved sekundærhenvisninger i F7 bildet kan man velge «Knytt dokument til henvisningen» dersom aktuelt journaldokument forklarer indikasjon mer utfyllende. Dette må gjøres etter at sekundærhenvisningen er sendt.

Henvisning til CVK, PICC-line og andre prosedyrer utført av anestesiavdelingen 

Opprett dokument Tilsynsforespørsel. Beskriv kort indikasjon for intervensjon og hva som ønskes (eks. CVK, picc-line, mid-line etc). Høyreklikk i dokumentet, trykk på «Send -> Vurdering» til ANE UL Gastro Tilsyn. Dersom hast, call 581-73861 (anestesilege som server medisin).

Henvisning til hjertelaboratoriet for ekkokardiografi eller pacemakerkontroll 

Trykk F7. Sett markør over aktiv henvisning/innleggelse, slik at knappen «Ny s.henv» (Ny sekundærhenvisning) er aktiv. Trykk på «Ny s.henv», endre avdeling til HJE (hjertemed. avd. – velger du KAD kardiologisk avd. sendes den til Rikshospitalet), og velg riktig undersøkelse under Seksjon. Obligatoriske felter i gult må fylles ut (kort tekst).

Henvisning til endoskopi og ERCP 

Trykk F7. Sett markør over aktiv henvisning/innleggelse, slik at knappen «Ny s. henv» (Ny sekundærhenvisning) er aktiv. Trykk på «Ny s.henv», endre avdeling til GAS (Gastromedisinsk avd). Obligatoriske felter i gult må fylles ut (kort tekst). For inneliggende pasienter anbefales å avklare indikasjonen med vakthavende gastroenerolog (581-73590) før henvisning sendes.

Henvisning til bronkoskopi eller pleurabiopsi 

Trykk F7. Sett markør over aktiv henvisning/innleggelse, slik at knappen «Ny s. henv» (Ny sekundærhenvisning) er aktiv. Trykk på «Ny s.henv», endre avdeling til LUM (Lungemedisinsk avd). Obligatoriske felter i gult må fylles ut (kort tekst). For inneliggende pasienter anbefales å avklare indikasjon og evt hastegrad med vakthavende lungebakvakt (581-73580) før henvisning sendes.

Henvisning til psykiatrisk tilsyn 

Opprett dokument Tilsynsforespørsel. Skriv noen ord om problemstilling. Høyreklikk i dokumentet, trykk på Send -> Vurdering… og velg «AKP akuttpsyk. Tilsyn». Ring gjerne psykiater (call 581-18384) eller psykiatrisk sykepleier (tlf 90816564) for å avklare indikasjon og/eller gi supplerende opplysninger.

Henvisning til fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog eller sosionom  

Trykk F7. Sett markør over aktiv henvisning/ innleggelse, slik at knappen «Ny s. henv» (Ny sekundærhenvisning)er aktiv. Trykk på «Ny s.henv», endre avdeling til KSB (Klinisk service avd. MED). Under seksjon kan man velge Ergoterapi, Fysioterapi, Klinisk ernæring, Logoped eller Sosionom. Obligatoriske felter i gult må fylles ut (kort tekst)

Henvisning til temporalisbiopsi 

Trykk F7. Sett markør over aktiv henvisning/innleggelse, slik at knappen «Ny s. henv» (Ny sekundærhenvisning) er aktiv. Trykk på «Ny s. henv», endre avdeling til KJS (Kjeve- og ansiktskirurgisk avd). Vakthavende kjevekirurg kan evt kontaktes på call/mobil oppgitt på dagens vaktliste.

Henvisning til biopsering i gjennomlysning ved nevroradiologisk avdeling 

Prosedyren utføres av nevro-radiologer ved Ullevål (tlf. 19657) evt med anestesi-støtte dersom behov for sedasjon. Send Henvisning Radiologi, under Undersøkelsestyper:» velg 07 CT/UL/RTG intervensjon og fyll ut sjekkliste. Oppgi evt behov for anestesi-støtte. Bistand ytes av ANE UL Nevro Tilsyn (call 581-73574), men må planlegges inn på operasjonsprogram – ta kontakt i god tid for å sikre oppmelding.

 

Forberedelser er angitt i eHåndbok Dokument-ID 62894 og inkluderer: 4 timers faste, PVK (grønn/rosa), blodprøver (Hb, lpk, trc, INR< 2, APTT).

Blodfortynnende medisiner: Ved marevan INR < 2. DOAK seponeres 24 timer før (48 timer ved GFR < 50). Fragmin pauses 8-12 timer før.

Ferdige rekvisisjoner sendes med pasienten. Blodkultur innen 2 timer fra biospitidspunkt.

 

For poliklinisk planlegging av elektiv innleggels se også eHåndbok Dokument-ID 100092.

Henvisning til Seksjon for behandlingshjelpemidler  

 • Søk opp pasient, F11
 • Trykk F5, sjekk bydel (pasienter i Grorud, Stovner og Alna må henvises til ahus BHM)
 • Nytt journaldokument "Utlån behandlingshjelpemidler"
 • ICD-10 kode eller kort begrunnelse for behovet
 • Huk av for varighet, varig eller tidsavgrenset
 • Utstyrsbeskrivelse, husk innstillinger (ved usikkerhet ring 23 01 65 04)
 • Fyll ut opplæringsansvarlig eller om opplæring er gitt
 • Lagre og godkjenn

 

 • Fyll ut sekundærhenvisning
 • Endre avdelingen til "IVS Medisinsk hjemmebehandling"
 • Fyll ut henviser
 • Fyll ut kort henvisningsårsak
 • Lagre og send
 • Velg dokumentknappen
 • Knytt dokument/skjema til henvisningen

Melding av dødsfall og dødsårsak