Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Denguevirus IgG

13.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Kristine Schiøtz, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-09-28

Indikasjon 

Mistanke om infeksjon med denguevirus.

Feber etter opphold i land med denguevirus.

 

Rekvireres sammen med Denguevirus IgM og Denguevirus NS1 antigen.

Prøvemateriale 

Serum og EDTA-plasma

Minimum 200 µL.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Husk å oppgi klinisk problemstilling, reiseanamnese og sykdomsvarighet.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemsik analyse på automatisk analyseplattform, VirClia, Diagen.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ/ Gråsone/ Positiv.

Svartid 

1-8 virkedager.

Ta kontakt med laboratoriet på tlf.nr. 22 11 88 57, ved behov for raskt svar.

Tolkning 

Lege tolker og kommenterer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater og oppgitt klinisk informasjon.

Merknad 

Denguefeber er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.

Nyttige lenker