ARDS

07.05.2024Versjon 1.2Forfatter: Oddbjørn Haugen

Generelt 

ARDS (adult respiratory distress syndrome) er en samlebetegnelse for bilateral lungesykdom som oppstår kort tid etter akutt traume eller sykdom. Vi ser ARDS hyppig ved pneumoni men også etter sepsis, multitraume eller thorakstraume. Gjeldende kriterier for ARDS ble gjort kjent på ESICM kongressen Berlin 2011:

 

MILD MODERAT ALVORLIG
Timing Akutt debut i løpet av 1 uke etter kjent klinisk insult

PaO2/FiO2

39,9 - 26,6 kPa

26,6 - 13,3 kPa

< 13,3 kPa

PEEP/CPAP ≥ 5 cm H2O
Årsak til ødem

Respirasjonssvikt skal ikke helt kunne forklares av

hjertesvikt eller stort væskeoverskudd (objektiv u.s.)

Radiologi Bilaterale infiltrat på rtg thorax eller CT thorax

Monitorering 

 • PaO2 / FiO2 ratio
 • Lab med infeksjonsprøver, koagulasjonsprøver, lever/nyrefunksjon og laktat
 • Intubert pasient: Drivtrykk, Platåtrykk, Statisk compliance, Volumetrisk kapnografi med dødromsberegning
 • Spontanpustende pasient: P0.1 (respiratorisk drive)
 • Ultralyd lunger og hjerte - Obs B-linjer, konsolidert lungevev, venstre ventrikkel funksjon, høyre ventrikkel størrelse og funksjon.
 • Rtg. thorax; forandringene ligger ofte noen dager etter klinikken
 • CT thorax med iv kontrast for å utelukke LE, evt HR CT for å oppnå detaljert fremstilling av lungevev. Ved ARDS bør CT thorax gjøres ila de første 2-3 dager.
 • PiCCO kateter mtp CO, ITBVI, EVLWI, SVV

 • Evt. fiberoptisk PA kateter ved meget alvorlig hypoksi eller pulmonal hypertensjon
  • PVR og SvO2 verdier er viktige variabler. Målsetning: SvO2 >55% og PVR < 250

behandling 

 1. Rask og adekvat behandling av primær sykdom/skade og komplikasjoner, inkl antibiotika og evt sanering av septisk fokus
 2. Væskebehandling med støtte i væskeregnskap og hemodynamisk monitorering. En viss væskerestriksjon er sannsynligvis gunstig.
 3. En kan forsøke NIV, men bør ha lav terskel for intubasjon. Vedrørende respiratorinnstillinger og rekruteringsmanøvre - Se egen prosedyre
 4. Ved moderat og alvorlig ARDS bør pasienten legges i bukleie - Se egen prosedyre
 5. Dersom en ikke oppnår adekvat gassutveksling med lungevennlig respiratorinnstilling - vurder muskelrelaksasjon:
  • Cisatracurium: 0,15 mg/kg støt, evt fulgt av 0,06-0,18 mg/kg t i inntil 48 timer.
  • En anbefaler overvåkning med TOF-guard
 6. Ved ARDS og Covid-19 - gir en Deksametason 6 mg x 1 po/iv i 7 -10 dager.
 7. Ved ARDS av andre årsaker kan en vurdere tidlig behandling med steroider. Evidensen er svak. Ta hensyn til infeksjonsrisiko og evt tilleggsindikasjoner
 8. Hyperthermi bør behandles aktivt ved høy FiO2 for å senke O2 behovet. Overflatekjøling er første valg, men intravasal kjøling blir noen ganger nødvendig. Lett hypothermi (35-36 °C) kan vurderes ved FiO2 > 0,8
 9. Respiratorisk acidose må noen ganger aksepteres ned til pH≥7,20 (permissiv hyperkapni)
 10. Mål for oksygenering er PaO2 7-9 kPa og SaO2: 88-95%
 11. Ved refraktær hypoksi - Vurder indikasjoner og kontraindikasjoner for VV ECMO - Se egen prosedyre
 12. NO inhalasjon kan vurderes. Se egen prosedyre
 13. Ved pulmonal hypertensjon kan en vurdere Ileoprost inhalasjon

Referanser 

 1. The ARDS definition task force. Acute Respiratory Distress Syndrome The Berlin Definition. JAMA : the journal of the American Medical Association. 2012;307(23). doi:10.1001/jama.2012.5669
 2. Bos LDJ, Ware LB. Acute Respiratory Distress Syndrome 2022 1. Acute respiratory distress syndrome: causes, pathophysiology and phenotypes. Lancet 2022;400:1145-56.
 3. Gorman EA, O'Kane CM, McAuley DF. Acute Respiratory Distress Syndrome 2022 2. Acute respiratory distress syndrome in adults: diagnosis, outcomes, long-term sequelae and management. Lancet 2022; 400: 1157-70