Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt B virus surface totalantistoff (anti-HBs)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
31.03.2023Versjon 1.8Forfatter: Silje Strand Johannessen, Andreas Lind, Anne-Marte Bakken Kran, Gry N. Drønen

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Serum og EDTA-plasma

Minimum 200 μL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

 

Rekvireres stort sett sammen med Hepatitt B virus surface antigen (HBsAg) og Hepatitt B virus core totalantistoff (anti-HBc), men unntak av antistoffmåling etter hepatitt B vaksinasjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Ullevål:

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.

 

Rikshospitalet:

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform Abbott Architect.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv samt målt verdi (mIU/mL).

Måleområdet: 0-1000 mIU/mL.

Svartid 

1-2 virkedager.

Måleusikkerhet 

Enhet for serologi, OUS Ullevål:

Variasjonskoeffisient 7,6%. Gråsone (usikkert måleområde) 8- 12 mIU/mL.

Måleusikkerheten oppdateres hvert halv år. Sist oppdatert 28.02.23.

 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet:

Variasjonskoeffisient 7,3%. Gråsone (usikkert måleområde) 8,55 - 11,45 mIU/mL.

Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 29.03.23

Tolkning 

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.