Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Enterobacter species

16.06.2023Versjon 1.3Forfatter: Marius HoltetGodkjent av: Marius HoltetGodkjent dato: 2023-05-16

2021 

Enterobacter species i blodkulturer, RH
Enterobacter species i blodkulturer, RH Tabell som viser antall blodkultur på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Enterobacter species i blodkulturer, Ullevål
Enterobacter species i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser antall blodkultur på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Enterobacter species i urin, RH
Enterobacter species i urin, RH Tabell som viser antall urinprøver på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Enterobacter species i urin, Ullevål
Enterobacter species i urin, Ullevål Tabell som viser antall urinprøver på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Enterobacter species i urin, primærhelsetjenesten
Enterobacter species i urin, primærhelsetjenesten Tabell som viser antall urinprøver på primørhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver på primørhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.

2020 

Enterobacter species i blodkulturer, RH
Enterobacter species i blodkulturer, RH Tabell som viser antall blodkultur på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Enterobacter species i blodkulturer, Ullevål
Enterobacter species i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser antall blodkultur på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Enterobacter species i urin, RH
Enterobacter species i urin, RH Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Enterobacter species i urin, Ullevål
Enterobacter species i urin, Ullevål Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Enterobacter species i urin, primærhelsetjenesten
Enterobacter species i urin, primærhelsetjenesten Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.

2019 

Enterobacter species i blodkulturer, RH
Enterobacter species i blodkulturer, RH Tabell som viser antall blodkultur på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Enterobacter species i blodkulturer, Ullevål
Enterobacter species i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser antall blodkultur på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Enterobacter species i urin, RH
Enterobacter species i urin, RH Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Enterobacter species i urin, Ullevål
Enterobacter species i urin, Ullevål Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Enterobacter species i urin, primærhelsetjenesten
Enterobacter species i urin, primærhelsetjenesten Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.