Anestesi ved hysteroskopi

27.12.2022Versjon 0.1

Inngrepet 

Hysteroskopier kan være både diagnostiske og terapeutiske.

Generelt 

Hysteroskopi er i utgangspunktet en kort og grei prosedyre. TCER er transcervikal endometriereseksjon, TCPR transcervikal polyppreseksjon. Det er imidlertid en økt risiko for gassembolier ved prosedyren, noe alle involverte parter må være kjent med.

Monitorering 

 • Blodtrykk, EKG, pulsoxymetri. Endetidal CO2 er viktig.
 • Kvinnen ligger leiret med overkroppen hevet, 5-20 grader. Man tilstreber at uterus/operasjonsfeltet ligger lavere enn hjertet.

Anestesimetode 

 • TCI og larynxmaske er oftest brukt.
 • Spinalanestesi
  • Ved indikasjon
  • Bupivacain tung 5mg/ml
 • Intubasjonsnarkose
  • Hvis behov for økt luftvegssikring. TCI med/uten muskelrelax. Intubasjon kan også bli nødvendig ved mistanke om gassemboli (bronkospasme).

 

Lystgass bør unngås, da det kan forverre eventuelle gassbobler i sirkulasjonssystemet.

Komplikasjoner 

Obs gassemboli. Ved fall i endetidal CO2, metningsfall og EKG-forandringer må dette mistenkes. Hypotensjon kan også sees. Dersom symptomene ikke går tilbake i løpet av få minutter, bør prosedyren avbrytes. Hvis hysteroskopet tas ut og inn flere ganger (som et stempel), øker risikoen for gassemboli. Stor væskedeficit og lang operasjonstid øker også risikoen. Ved mistanke om/påvist gass i hjertet, kan Durants manøver brukes. Det er tipping av pasienten mot venstre med samtidig Trendelenburg leie. 100% oksygen gis. Intubasjon kan kreves, og trykkammerbehandling kan være livreddende i de mest alvorlige tilfellene.