Sinus petrosus kateterisering

29.04.2024Versjon 1.4Forfatter: Johan Arild Evang

Indikasjon 

Skille mellom Mb. Cushing og ektopisk ACTH produksjon ved ACTH avhengig Cushings syndrom hvor biokjemi, dynamisk testing og billeddiagnostik ikke har gitt diagnosen. Testen forutsetter at pasienten har sikker endogen hyperkortisolisme prøvetakingsdagen.

Kontraindikasjon 

Koagulasjonsforstyrrelser. Allergi mot røntgenkontrast.

Praktisk gjennomføring 

Forberedelser

Pasienten legges inn på sengepost, og faster fra midnatt. Begge lysker

barberes, og det legges inn perifert venekateter i venstre albuvene. Sykepleier informerer pasienten om prosedyren, inkludert forventet ubehag, se punktet om komplikasjoner. Det tas rutineblodprøver samt S-kortisol, APTT, INR og trombocytter.

 

Pasienten informeres om at prosedyren vil bli avbrutt umiddelbart ved minste tegn til nevrologiske symptomer, samt hva det betyr.

 

Radiologisk avdeling gjennomfører selve kateteriseringen. Personell fra endokrinologisk avdeling har ansvar for pasientforberedelse, prøvetaking, merking av prøver, injeksjon av CRF etc.

 

Radiolog fører katetre inn i lokalanestesi via venae femorales under gjennomlysning. Pasienten får heparindrypp og kontrast. Når kateterene er på definerte steder (vena cava inferior lavt, vena cava inferion høyt, høyre atrium, vena cava superior, venae jugulares), tas prøver til ACTH fra kateter og fra perifer albuevene parallelt. Kateterplassering noteres.

 

Når katetrene er på plass i sinus petrosus inferior eller sinus cavernosus bilateralt, tas prøver fra kateterene og fra perifer vene for måling av ACTH, kortisol og prolaktin. Radiolog kommenterer ev. avvik med hensyn til kateterplassering samt om pasienten har hypoplastisk sinus petrosus eller avvikende venøs drenasje.

 

Medikamentdosering

Etter at det er tatt blodprøver (0-prøver) injiseres 100 µg humant CRF, og nye prøver til ACTH tas fra begge sider og perifert etter henholdsvis 2 minutter, 5 minutter og 10 minutter. Kortisol måles i albuevene på de samme tidspunkt.

Bivirkninger/komplikasjoner 

Alvorlige komplikasjoner, som hjerneblødning, sees i 0,2 % av tilfellene, forutsatt erfaren intervensjonsradiolog. Mindre alvorlige komplikasjoner, som hematom i lyske og forbigående arytmi, forekommer hyppigere.

 

Det anlegges perifer venekateter i begge lysker, og noen pasienter opplever ubehag når kateterene føres opp gjennom kroppen, og blir skremt av knitrende/sprakende lyder. Når CRF infunderes er det vanlig å oppleve hjertebank, flushing og varmefølelse i hode, hals og overkropp. Disse plagene går fort over.

Forsiktighetsregler 

Prosedyren avbrytes umiddelbart ved minste tegn til nevrologiske symptomer.

Observasjon etter behandling 

Etter gjennomført prosedyre blir pasienten liggende på avdelingen under kontroll av ev. nevrologiske eller tromboemboliske komplikasjoner. Blødning fra lyskene, blodtrykk og puls sjekkes regelmessig i minst fire timer etter prosedyren. Innstikkstedene komprimeres. Dersom kateteret har vært feilplassert i en arterie følges egen prosedyre i samråd med radiolog.

Tolkning 

Positiv test

Dersom sinus petrosus/periferi gradienten av ACTH > 2 basalt og/eller > 3 etter hhv. 2,5 og/eller 10 minutter etter CRF injeksjon, tyder det på hypofysær årsak (sensitivitet 95 %, spesifisitet 93 %).

 

Det har vært anbefalt å regne ut prolaktinjustert ACTH ratio ved "gråsoneverdier", men nytten av dette er omdiskutert.

Feilkilder 

Vi benytter humant CRF i vår prosedyre. Ovint CRF er benyttet i flere artikler om temaet.

Referanser 

  1. Oldfield, E.H., et al., Petrosal sinus sampling with and without corticotropin-releasing hormone for the differential diagnosis of Cushing‘s syndrome. N Engl J Med, 1991. 325(13): p. 897-905. DOI: 10.1056/NEJM199109263251301
  2. Miller, D.L., et al., Neurologic complications of petrosal sinus sampling. Radiology, 1992. 185(1): p. 143-7. DOI: 10.1148/radiology.185.1.1523298
  3. Obuobie, K., et al., Venous thrombo-embolism following inferior petrosal sinus sampling in Cushing‘s disease. J Endocrinol Invest, 2000. 23(8): p. 542-4. DOI: 10.1007/BF03343772
  4. Sharma S.T., Nieman L.K., Is prolactin measurement of value during inferior petrosal sinus sampling in patients with adrenocorticotropic hormone-dependent Cushing's Syndrome? J Endocrinol Invest, 2013. 36(11): p. 1112-6. DOI: 10.3275/9067
  5. De Sousa SMC, McCormack AI, McGrath S, Torpy DJ. Prolactin correction for adequacy of petrosal sinus cannulation may diminish diagnostic accuracy in Cushing's disease. Clin Endocrinol (Oxf), 2017. 87(5): p. 512-522. DOI: 10.1111/cen.13401