Analyser

Parotittvirus IgM

22.09.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om endemisk parotitt (kusma)
  • Ved mistanke om aktuell sykdom bør også Parotittvirus (kusmavirus) RNA (Penselprøve fra munnslimhinne) rekvireres

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet og opplysninger om vaksinasjon.

Svar 

 

Negativ / Positiv

 

Enkelte laboratorier vil angi titernivå/konsentrasjon.

Svartid 

1-4 virkedager.