Pasientinformasjon

17.01.2023Versjon 1.0

Generelt 

Pasientinformasjon elektronisk tilgjengelig

Pasientinformasjon for utvalgte diagnoser finnes på UNN sin hjemmeside under unn.no/behandlinger. SkrivHåndkirurgi i søkefeltet, alternativt last ned her.

 

unn.no under «Metodebøker» ligger en pdf-utgave av denne metodeboken, alternativt last pdf-utgaven ned her. Her vil vi også legge ut metodeboken i håndkirurgi for ortopediske sykepleiere ved Ortopedisk sengepost når denne ferdigstilles.


Instruksjonsvideoer

Treningsøvelser for pasientene:

tillegg ligger pasientinformasjon ifa videoer med treningsøvelser til pasientene, (last ned her). Videoene med treningsøvelser er utarbeidet av ergoterapeutene ved UNN og produsert av kommunikasjonsavdelingen ved UNN.

 

Instruksjonsvideoer for legging av gips:

Videoene er utarbeidet av sykepleierne ved Ortopedisk poliklinikk, UNN Tromsø og er produsert av kommunikasjonsavdelingen ved UNN. Last ned her.

Pasientinformasjon for de ulike diagnosene 

Pasientinformasjon for utvalgte diagnoser finnes på UNN sin hjemmeside under unn.no/behandlinger eller se Håndkirurgi ved: