Remifentanil

02.06.2022Versjon 0.1Forfatter: Elin Bjørnestad

Generelt 

Remifentail kan benyttes som smertelindring i utdrivningsfasen på indikasjon og avtales mellom anestesilege og gynekolog i hvert enkelt tilfelle

 

Det krever at anestesisykepleier er kontinuelrig tilstede med anestesilege umiddelbart tilgjengelig.

TCI modus anvendes.

Sp02 obligatorisk.