Pleuradren

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Harald Mellem

Indikasjoner 

Pneumothorax

Empyem

Ved gjennomføring av kjemisk pleurodese

Tapping av store mengder pleuravæske

Gjennomføring 

Kan gjøres ved Thoraxkirurgisk avdeling, Røntgenavdelingen eller Lungemedisinsk avdeling.

Kontroll og fjerning 

Kontroll etter innleggelse

Rtg. Kontroll av drenets posisjon umiddelbart etter innleggelsen.

 

Daglig kontroll

Kontroll av drenfunksjon (væske i drenet beveger seg med respirasjonen, riktig trykk på suget). Ved pneumothorax: Er det luftlekkasje?

 

Registrere væskenivå i flaskesystem

Evt. Røntgen thorax

 

Fjerning av drenet

Ved pneumothorax klemmes drenet av når lungen er i vegg og det ikke er luftlekkasje, deretter røntgenkontroll etter 4 timer. Hvis ikke residiv pneumothorax etter 4 timers avklemming, kan drenet trekkes. Ny røntgenkontroll etter noen timer.

Komplikasjoner 

Infeksjon (dren bør helst ikke ligge mer enn 10-12 døgn). Smerter. Lekkasje med pneumothorax. Subkutant emfysem.