Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Rubellavirus IgM

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Ullevål. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om aktuell rubella-infeksjon. Bør rekvireres sammen med Rubellavirus IgG.

Ved mistanke om aktuell rubella-infeksjon anbefales i tillegg anbefales innsending av munnskret for påvisning av Rubella RNA, denne prøven bør tas så tidlig som mulig i sykdomsforløpet (helst innen 7 dager etter symptomdebut).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Architect Abbott.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv

Merknader 

Rubella (røde hunder) er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.