Veneriske og gynekologiske infeksjoner

Genitale infeksjoner

10.04.2024Versjon 2.4

Indikasjon for prøvetaking 

Ved symptomer

 • Cervicitt
 • Uretritt
 • Proktitt
 • Epidydimitt/orkitt
 • Bekkeninfeksjon
 • Vulvovaginitt
 • Genitale sår og vesikler
 • Sjelden: faryngitt, konjungtivitt, glandelsvulst, artritt, sepsis, encefalitt med mer.

 

Screening

 • Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) kan forløpe uten symptomer, men allikevel føre til komplikasjoner som bekkeninfeksjon, infertilitet eller ektopisk svangerskap. Situasjoner der screening er anbefalt kan være partnerbytte, abort, som ledd i smitteoppsporing, dersom man tilhører en risikogruppe eller før prosedyrer/kirurgi der cervikalbarrieren brytes. MSM bør tilbys regelmessig sjekk for SOI.
 • Seksuelle overgrep
  • Undersøkelser skal utføres av trent personale i spesialisthelsetjenesten.

 

Noen SOI er mer vanlig i andre deler av verden. Husk reiseanamnese.

 

For genitale symptomer etter kirurgiske inngrep, episiotomi o.l. se Dyrkning av genitalprøver.

Oversikt SOI 

Agens Klinikk Forekomst Diagnostikk
Chlamydia trachomatis

Kvinner: Cervicitt. 70-95% asymptomatisk. Menn: Uretritt. 50% asymptomatisk.

Vanlig

Kvinner: Vaginalprøve

Menn: Urinprøve (uten tilsetning)

Neisseria gonorrhoeae

Kvinner: Cervicitt. 50% asymptomatisk.

Menn: 90% får purulent uretritt. Infeksjon i hals og anus oftest asymptomatisk.

Uvanlig, men raskt økende forekomst.

Kvinner: Vaginalprøve

Menn:Urinprøve (uten tilsetning) (kun PCR) Urethraprøve PCR og dyrkning).

Evt. Halsprøve og Anusprøve

Mycoplasma genitalium Kan ikke skilles fra genital klamydiainfeksjon. Ikke kjent prevalens i Norge. Sannsynligvis vanlig.

Kvinner: Vaginalprøve

Menn: Urin uten tilsetning

Treponema pallidum (Syfilis)

Primær: Hard sjanker.

Sekundær: Utslett og organaffeksjon.

Tertiær: Organaffeksjon.

Uvanlig, men økende forekomst.

Sår: Sårsekrett

Serologi: Serum

Lymphogranuloma venereum Proktokolitt, genitale sår, glandelsvulst. Uvanlig, men økende forekomst og tidvis utbrudd blant MSM.

Sår:Sårsekrett

Proktitt:Anusprøve

Evt.Biopsimateriale

Herpes simplex virus 1 og 2 Genitale vesikler og sår. Vanlig. Sår/vesikkel: Sårsekret, Vesikkelinnhold
Trichomonas vaginalis

Kvinner: Cervicitt. 10-50% asymptomatiske.

Menn: Oftest asymtomatiske bærere.

Uvanlig i Norge. Vanlig på verdensbasis.

Kvinner:Vaginalprøve

Menn: Urin uten tilsetning

Humant papillomavirus Gentiale vorter eller celleforandringer i cervix. Vanlig.

Vorter: klinisk diagnose.

Celleforandringer: prøver til avdeling for patologi.

Haemophilus ducreyi Genitale sår, glandelsvulst. Uvanlig i Norge. Vanlig i noen utviklingsland. Sår: Sårsekret

SOI som gir genitale sår 

Oversikt andre gynekologiske infeksjoner 

Sykdom Patogenese Klinikk Forekomst Diagnostikk
Bakteriell vaginose Forstyrrelse av normal vaginalflora. Ofte med overvekst av anaerobe bakterier. Økt utflod. Tynn og illeluktende. Vanlig Direkte mikroskopi på legekontor. Amsels kriterier brukes.
Soppvaginitt Overvekst av Candida species. Økt utflod. Hvit og luktfri. Kan gi vulvovaginitt. vanlig Direkte mikroskopi på legekontoret. Ved komplisert soppvaginitt: Dyrkning av genitalprøverr