Prinsipper for sårbehandling

13.02.2020Versjon 1.1Forfatter: Henning Onarheim, Janne Skiftesvik, Grete Thormodsæter Fitjar og Ragnvald Ljones Brekke

Generelt 

Sårstell er en sentral, men tidkrevende oppgave i brannskadebehandling. Hensikten er å observere, vurdere og rengjøre sårflatene og eventuelt påføre midler til lokal sårbehandling. Sårflatene må rengjøres skånsomt for ikke å ødelegge en begynnende epitelialisering.

 

Rengjøring utføres vanligvis i seng på pasientrommet, for småbarn eventuelt ved bading i badestamp. Bruk av dusj benyttes stort sett kun ved mottaksstell. 

Skadet hud 

Lukket sårbehandling

Benyttes som hovedregel både på uopererte og opererte områder. Lukket sårbehandling hindrer uttørring av sårflatene, medfører mindre smerter og tillater mobilisering.

 

Rengjøring av sårområder (utenom ansikt)

Vaskes vekselvis med Hibiscrub 40mg/ml fortynnet (ca 1:3) i vann eller Lactacyd og vann. Skyll såpe godt av med springvann. Til rengjøring kan Prontosan sårskyllevæske noen ganger foretrekkes.

 

Brannskader i ansikt og øyne

Vaskes forsiktig med NaCl 9 mg/ml daglig. Bruk Merocel øyespyd ved vasking inne på øyne. Dersom pasienten har skjegg ved innkomst, må dette fjernes. Pasienter med skjeggvekst må daglig barberes skånsomt for ikke å skade huden ytterligere og for å unngå pussansamlinger i skjegget. Bruk barberskum og en god høvel.

 

Brannskader på og i ytre øre

Vask forsiktig med NaCl 9mg/ml, bruk vattpinner forsiktig i ytre øre. For å beskytte ørebrusken mest mulig dekkes den med et godt lag Flamazine, salvekompress og evt. tørr kompress for å holde kremen på plass.

 

Brannskader i hodebunn

Ved mottak må det sjekkes om pasienten har brannskader i hodebunn. I så tilfelle skal håret fjernes. 

 

Ved brannskade i hodebunn er det viktig med god trykkavlasting for å unngå trykksår i bakhodet.

 

Brannskader på hender

Ved sårstell skal negler renses og klippes. Delhudsskader på hender kan være aktuelle for Nexobrid-behandling. Det er viktig med god bandasjering og riktig posisjonering. Se ellers i kapittelet Fysioterapi.

Transplantert hud 

 • Første utpakking er tradisjonelt 5. postoperative dag. Dersom det er tegn til infeksjon (temperaturstigning, lukt, fargeforandring av bandasjer eller massiv sivning) må en eventuelt skifte inn til vaselinkompress tidligere.
 • For å løsne de indre bandasjene kan de dynkes med Prontosan, eller NaCl 9 mg/ml skyllevæske,  i 10-15 minutter. Fjernes så med forsiktighet for å unngå blødning eller skade på transplantert område.
 • Stifter fjernes og transplantater bandasjeres på nytt med forordnet bandasjemateriell.
 • Nye transplantat behandles med forsiktighet og skal ikke vaskes ved første utpakking. Dersom det er infeksjon, kan det eventuelt vaskes forsiktig med NaCl 9mg/ml. Ikke skrubb, men dytt forsiktig.
 • Andre utpakking skjer vanligvis 8. postoperative dag - om ikke annet blir bestemt. Skorper og løs hud fjernes med forsiktighet.
 • Nye transplantat kan etter vurdering dusjes forsiktig fra 8. postoperative dag.

Behandling av donorsteder 

 • Donorsted dekkes ved høsting med kompresser fuktet med adrenalinoppløsning . Før inngrepet avsluttes dekkes donorstedet med egnet bandasje (oftest vaselinkompress og tørre kompresser). Kompresjonsbind for å redusere postoperativ blødning. Ta av kompresjon 24 timer postoperativt.
 • Etter hvert som vaselinkompressen løsner, klippes det løse bort.
 • Tilhelet hud smøres godt med fuktighetsbevarende krem, dette hindrer uttørking.
 • Ved donorsted på underekstremitetene brukes elastiske bind som surring når pasienten skal opp i stol eller gå.
 • "Skjøre" donorsted dekkes med tynt lag tørr kompress før surring.
 • Er donorstedet infisert, fjernes alle bandasjer. Feltet vaskes med Hibiscrub 40mg/ml og vann og dekkes med sølvholdig bandasje, kompresser fuktet med NaCl 5%  eller Flamazine.
 • Når huden på donorstedet er grodd, brukes Tubigrip som kompresjon. Der en forventer arrdannelse eller fargeforandring trenger pasienten videre kompresjon etter vanlige retningslinjer (se også Fysioterapi).

Infiserte sår 

 • Ved klinisk infiserte sår vaskes vekselvis med Hibiscrub 40 mg/ml i vann eller Lactacyd i vann. Skylles av med vann fra springen.
 • Belegg og skorper bløtes opp og fjernes. Behov for ytterligere revisjon vurderes.
 • Alternative tilnærminger kan være ny dekking med sølvholdig bandasjematerielll, bruk av NaCl 50mg/ml (eller Acetatbuffer) på sårflatene, eller bruk av Flamazine krem.

Tilhelet og uskadet hud 

 • Vaskes daglig med vann og flytende såpe til kroppsvask.
 • Transplantater, donorsteder og områder som er tilhelet uten kirurgi smøres med fuktighetsbevarende krem