Sendeprøver

10.04.2024Versjon 1.15

Viktig informasjon 

For å unngå unødvendig forsinkelse anbefales det å sende prøven direkte og/eller vedlegge korrekt rekvisisjon.

 

De fleste laboratorier krever at egne rekvisisjoner benyttes, disse er vanligvis tilgjengelige på nett og kan fylles ut elektronisk før utskrift (se tabell under). Husk å påføre relevant klinisk informasjon!

Sendeprøver 

Analyse (analysetype) Utførende laboratorium Rekvisisjon (nedlasting) Nettside
Anaplasma phagocytophilum

PCR: Sørlandet Sykehus

Serologi: Unilabs Skien

Sørlandet Sykehus: Ikke nedlastbar

Rekvisisjon Unilabs

fhi.no/Anaplasmose

Flåttsenteret: Oversikt diagnostikk

Bartonella henselae (serologi) Statens seruminstitutt Rekvisisjon (SSI) fhi.no/katteklorfeber
Bartonella henselae (PCR) St. Olavs hospital Trondheim Rekvisisjon (St. Olav) stolav.no/mikrobiologi
Borrelia (PCR) Sørlandet Sykehus Ikke nedlastbar, benytt eventuelt OUS Rekvisisjon Sørlandet Sykehus Mikrobiologi
Brucella (serologi) Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for bakteriologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/brucellose
Chagas/Tryponosoma (serologi) Folkhälsomyndigheten Rekvisisjon (Remiss) folkhalsomyndigheten.se/chargas
Chikungunyavirus (serologi og PCR) Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/chikungunyavirus
Chlamydia psittaci (PCR) St. Olavs hospital Trondheim Rekvisisjon (St. Olav) stolav.no/mikrobiologi
Chlamydia psittaci (serologi) Statens seruminstitutt Rekvisisjon (SSI) ssi.dk/chlamydia psittaci
Denguevirus (serologi og PCR) Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/dengue
Difteri/Tetanus/Kikhoste (vaksinestatus) Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for vaksine Rekvisisjon (FHI) fhi.no/vaksinasjon
Echinococcus Statens seruminstitutt Rekvisisjon (SSI) fhi.no/ekinokokkose
Francisella tularensis - Harepest (serologi og PCR) St. Olavs hospital Trondheim Rekvisisjon (St. Olav)

stolav.no/mikrobiologi

fhi.no/Tularemi

Gulfebervirus (serologi og PCR) Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/gulfebervirus
Hantavirus (Puumulavirus) - Musepest (serologi) Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Sykehuset Innlandet, Lillehammer Rekvisisjon (Innlandet)

Laboratoriefag Innlandet (labfag.no)

Helicobacter pylori antigen i fæces Universitetssykehuset i Nord-Norge, Avdeling for mikrobiologi og smittevern Rekvisisjon (UNN) unn.no/mikrobiologi

Hepatitt D virus (serologi)

(Kun aktuelt hos HBsAg-bærere)

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/hepatitt D

Hepatitt E virus (serologi)

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/hepatitt E

Herpes simplex virus (HSV) resistensanalyse

Folkhälsomyndigheten Rekvisisjon (Remiss) folkhalsomyndigheten.se/hsv resistens

Humant herpesvirus 7+8 (PCR)

St. Olavs hospital Trondheim Rekvisisjon (St. Olav) stolav.no/mikrobiologi

Humant papillomavirus (PCR)

Avdeling for patologi, Oslo Universitetssykehus Rekvisisjon (molekylær patologi) Laboratoriehåndbok for patologi OUS

Japansk encefalittvirus (serologi)

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/japansk encefalitt og andre myggoverførte encefalitter

Legionella (serologi)

Mikrobiologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus Rekvireringsinformasjon (SUS) SUS Labhåndbok

Leishmania (serologi)

Folkhälsomyndigheten Rekvisisjon (Remiss) folkhalsomyndigheten.se/leishmania antikroppar

Leptospira (serologi)

Nasjonalt folkehelseinstitutt, infeksjonsimmunologi Rekvisisjon (FHI)

fhi.no/leptospirose

Pneumokokk-antistoff (vaksinestatus)

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for vaksine Rekvisisjon (FHI) fhi.no/analyser ved avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi

Rickettsia sp (serologi og PCR)

Folkhälsomyndigheten

Sørlandet Sykehus (R. helvetica PCR)

Rekvisisjon (Remiss)

Sørlandet Sykehus: Ikke nedlastbar

fhi.no/Flekktyfus og andre rickettsioser

folkhalsomyndigheten.se/fläckfeber

Q-feber, Coxiella burnetii (serologi og PCR)

Folkhälsomyndigheten Rekvisisjon (Remiss) folkhalsomyndigheten.se/q-feber

Tick-borne encefalittvirus, TBE (serologi og PCR)

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/skogflattencefalitt-tbe

Tropheryma whipplei (PCR)

St. Olavs hospital Trondheim Rekvisisjon (St. Olav) stolav.no/mikrobiologi

West Nile virus (serologi og PCR)

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/vestnilfeber

Postadresser 

Norge

Akershus Universitetssykehus

Mikrobiologisk avdeling

1478 Lørenskog

 

Oslo Universitetssykehus

Avdeling for mikrobiologi

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

 

Forsvarets mikrobiologiske laboratorium

Postboks 4302 Nydalen

0402 Oslo

 

Fürst Medisinske Laboratorium

0614 Oslo

 

Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Pb 4404 Nydalen

0403 Oslo

 

St. Olavs Hospital

Mikrobiologisk avdeling

7006 Trondheim

 

Sørlandet sykehus HF

Mikrobiologisk avdeling

Pb. 416

4604 Kristiansand

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Kompetansesenteret for påvisning av antibiotikaresistens (K-res)

Avd for mikrobiologi og smittevern

9038 Tromsø

 

Veterinærinstituttet:

Ullevålsveien 68

Pb750 Sentrum

0106 Oslo

 

Sverige

Labmedicin Lund

Sölvegatan 23, 221 85 Lund
Byggnad 71, Sjukhusområdet i Lund

Sverige

 

Folkhälsomyndigheten

S-171 82 Solna

Sverige

 

Universitetssjukhuset Ørebro

Mikrobiologisk avdeling

70185 Ørebro

Sverige

 

Danmark

Statens seruminstitutt

Artellerivej 5

2300 København S

Danmark

 

Belgia

University Gent- Faculty of Science:

Valegroep Biochemie, Fysiologie en Microbiologie (WE10)

Lab og Microbiology K.L Ledeganckstraat 35 B-9000 Gent

Belgia

Svartid 

Ta kontakt med det enkelte laboratorium.