Tromboseprofylakse hos barn

02.08.2023Versjon 1.0Forfatter: Jul Eirik Olsen og Vera Halvorsen

Indikasjoner 

Barn har betydelig lavere risiko for DVT og lungeemboli (LE) enn voksne. Enkelte kan likevel ha høy risiko, slik at man bør vurdere tromboseprofylakse i spesielle situasjoner. Det er foreslått flere veiledende behandlingsalgoritmer som kan være en beslutningsstøtte, men disse trenger flere studier før implementering i klinisk praksis (ref. 4-7).

 

Eldre barn ≥ 15 år – har risiko tilsvarende unge voksne, og bør få medikamentell profylakse som ved retningslinjer for voksne.

 

Yngre barn < 15 – behandles kun med medikamentell profylakse hvis det foreligger multiple risikofaktorer. Det er begrenset evidens for både nødvendig antall risikofaktorer og vektingen av disse faktorene, så vurderingen krever klinisk skjønn.

  • Risikofaktorer inkluderer bl.a.: Alder ≥13 år, multitraumatiserte barn, kritisk sykdom, større kirurgi, transfusjonsbehov, intensivbehandling, CVK, respiratorbehov, tidligere DVT/LE, fedme, lengre immobilisering.
  • Isolerte brudd i ekstremiteter gir sjelden behov for tromboseprofylakse i denne gruppen, med mindre andre betydelige risikofaktorer er tilstede.
  • Tromboseprofylakse kan gis til femurnaglede barn over 12 år, spesielt ved overvekt.

Medikamentell profylakse 

Barn >2 måneder: Fortrinnsvis Fragmin 50 E/kg x 2. Alternativt 100 E/kg x 1 for færre sprøytestikk, men dette gir varierende serumkonsentrasjon og utilstrekkelig antikoagulasjon i større del av døgnet. Maksimal døgndose ved profylakse er 5000 E.

 

Oppstart ved innleggelse, såfremt blødningsrisiko tillater det.

Behandling inntil tilstrekkelig mobilisert. Hos barn med habituelt begrenset mobiliseringsevne bør antikoagulasjon vanligvis seponeres ved utskrivelse.

Mekanisk profylakse 

Kompresjonsstrømper kan med fordel brukes alene dersom tromboserisiko er lett forhøyet, som tilleggsbehandling eller ved kontraindikasjon for medikamentell tromboseprofylakse.

Referanser 

  1. Georgeades C, Van Arendonk K, Gourlay D. Venous thromboembolism prophylaxis after pediatric trauma. Pediatr Surg Int. 2021
  2. Mahajerin A, Petty JK, Hanson SJ, et al. Prophylaxis against venous thromboembolism in pediatric trauma: A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma and the Pediatric Trauma Society. J Trauma Acute Care Surg. 2017
  3. Norsk barnelegeforening: Generell veileder i pediatri. https://www.helsebiblioteket.no/innhold/retningslinjer/pediatri/generell-veileder-i-pediatri/9.hematologi-og-onkologi/9.11-venos-tromboembolisme
  4. Hanson SJ, Faustino EV, Mahajerin A, et al. Recommendations for venous thromboembolism prophylaxis in pediatric trauma patients: A national, multidisciplinary consensus study. J Trauma Acute Care Surg. 2016
  5. Yen J, Van Arendonk KJ, Streiff MB, et al. Risk Factors for Venous Thromboembolism in Pediatric Trauma Patients and Validation of a Novel Scoring System: The Risk of Clots in Kids With Trauma Score. Pediatr Crit Care Med. 2016
  6. Connelly CR, Laird A, Barton JS, et al. A Clinical Tool for the Prediction of Venous Thromboembolism in Pediatric Trauma Patients. JAMA Surg. 2016
  7. Petty JK. Venous thromboembolism prophylaxis in the pediatric trauma patient. Semin Pediatr Surg. 2017