Borrelia antistoff og DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: Ja, ISO 15189
23.06.2023Versjon 1.2

Indikasjon for prøvetaking 

Borrelia antistoff: Ved mistenkt borreliainfeksjon med unntak av erythema migrans (EM). Borreliainfeksjon kan gi ulike sykdomsbilder avhengig av affisert organ. Hud , ledd og nervesystem affiseres oftest. Spinalpunksjon utføres ved spørsmål om nevroborreliose.

 

NB! Ratio/ indeks krever spinalvæske og serum tatt samme dag.

 

Direkte påvisning av DNA: Anbefales utført i leddvæske/ synovialbiopsi ved mistanke om borreliaartritt og i hudbiopsi ved mistanke om acrodermatitis chronica atrophicans (ACA). Borrelia DNA i spinalvæske kan være aktuelt spesielt hos barn ved mistanke om nevroborreliose. Borrelia DNA i biopsi fra annet vev enn hud/synovia utføres etter avtale. Undersøkelse i fullblod kan være aktuelt hos immunsupprimerte med vedvarende infeksjonssymptomer.

Prøvemateriale 

Antistoffundersøkelse:

 

Direkte påvisning av DNA:

  • Leddvæske: Sterilt glass uten tilsetning
  • Hudbiopsi ved atypisk utslett (Stansebiopsi fra hudutslett til Borrelia PCR bør tas fra randsonen) og synovialbiopsi ved artritt. Sterilt rør med isotont saltvann eller på Sigma Transwab.

 

Minimumsvolum:
Antistoffundersøkelse:
  • Serum: 1 mL
  • Spinalvæske: 1,5-2 mL
Direkte påvisning av DNA:
  • Biopsi 4mm
  • Leddvæske og spinalvæske: >0,5mL

Prøvehåndtering og forsendelse 

Borrelia antistoff: Spinalvæske og serum oppbevares i kjøleskap før forsendelse.

 

Direkte påvisning av DNA: Leddvæsker, spinalvæsker og biopsier: Oppbevares i kjøleskap. Forsendelse ved romtemperatur.

 

Holdbarhet:
Antistoffundersøkelse:
  • Serumprøver: 3 døgn. Gelglass må sentrifugeres.
  • Spinalvæsker: Rask transport (< 24t) er anbefalt. Holdbarhet i kjøleskap er 1 uke.
Direkte påvisning av DNA:
  • Leddvæsker, spinalvæsker og biopsier: < 3 døgn. Prøven må sendes til laboratoriet raskest mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Enzymimmunoassay(EIA) og ev. Blot ved undersøkelse av antistoff.
In house real time PCR for direkte påvisning av DNA.

Utførende laboratorium 

Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Svar 

Påvist / Ikke påvist

Kvantitativt (f.eks. konsentrasjon, mengde)

Svartid 

Antistoffundersøkelse utføres 2-3 ganger pr uke. Blot og PCR utføres en gang ukentlig.

Tolkning 

Prøvesvarene vurderes ut i fra kliniske opplysninger. Vi trenger opplysning om tidspunkt for mulig eksponering, tidligere behandling og symptomer og symptomvarighet samt funn ved klinisk undersøkelse.

Nyttige lenker 

For mer informasjon om diagnostikk, se Flåttsenterets hjemmesider