Analyser

Bacillus anthracis DNA

09.12.2020Versjon 2.0Forfatter: Fredrik Müller

Indikasjon for prøvetaking 

Funn av Bacillus sp. der det ønskes bekreftet/avkreftet hvorvidt det foreligger B. anthracis.

Prøvemateriale 

Renkultur av Bacillus sp. der en har mistanke om Bacillus anthracis.

Prøvetaking og behandling 

Kolonier fra renkultur av Bacillus sp.

Prøvebehandling 

DNA ekstraheres fra bakteriekolonier.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Ved positivt funn ved B. anthracis PCR vil dyrkningsfunn bli besvart som Bacillus anthracis.

Funn av Bacillus anthracis er nominativt meldepliktig til MSIS.

Svartid 

2-4 virkedager

Lokale variasjoner kan forekomme.