Kapselendoskopi

15.11.2016Versjon 1.0

Definisjon 

Tynntarmsundersøkelse ved mistanke om blødning eller inflammasjon i tynntarm. Tømmingsregime som ved koloskopi.