Hyperkalemi

23.09.2021Versjon 1.2

Definisjon 

 • Moderat hyperkalemi: 5,5-6,5 mmol/liter
 • Alvorlig hyperkalemi: 6,5-7,5 mmol/liter
 • Livstruende hyperkalemi: > 7,5 mmol/liter

 

Akutt hyperkalemi kan oppstå raskt og utvikle seg til en livstruende tilstand. Da etablering av dialyse kan ta tid, er det viktig å kjenne til alternative metoder for en midlertidig reduksjon av S-kalium.

Mekanismer 

Hyperkalemi oppstår enten pga kaliumskift (fra ICV til ECV), redusert renal utskillelse eller øket inntak (det siste gir kun sjelden hyperkalemi uten samtidig nyresvikt).

 

Kaliumskift er ikke uvanlig hos kritisk syke, og kan bl.a. oppstå ved rhabdomyolyse, hemolyse, høyvoltskader, malign hypertermi, metabolsk acidose (inorganiske syrer) og bruk av succinylcholin.

Diagnostikk 

Klinikken (parestesier, muskelsvakhet) kan være vanskelig/umulig å tolke hos intensivpasient er. Det er viktig å være observant på tilstander som kan gi hyperkalemi (se over), og hyppig kontroll av s-kalium er påkrevet.

 

Ellers gir hyperkalemi karakteristiske EKG forandringer, se illustrasjonen under:

 1. Normalt EKG (A)
 2. Moderat hyperkalemi med "tenting" av t bølge (B)
 3. Alvorlig hyperkalemi: Tap av p-bølge og breddeforøket QRS kompleks (C)
 4. Livstruende hyperkalemi med sterkt breddeforøket QRS kompleks (D)

 

Behandling 

Baserer seg på tre terapeutiske tiltak:

 

Man bør dessuten korrigere ev. acidose.

 

1. Fjerne overskudd av kalium

Kan utføres via GI kanalen (1 valg: Lokelma , 2 valg: Veltassa eller Resonium-Calcium på sonde eller klyster), noe som ofte er lite egnet hos intensivpasienter.

 

Har pasienten en viss nyrefunksjon vil diuretika kunne øke kaliumutskillelsen.

 

Det mest effektive er dialyse/hemofiltrasjon med kaliumfri dialysevæske. Dette gir en meget rask reduksjon av s-kalium. Akutt hemodialyse tar imidlertid tid å etablere (opp til1-1,5 timer på kveld/natt) og CVVH 30-45 minutter. Andre tiltak mot livstruende hyperkalemi må derfor iverksettes samtidig.

 

Peritoneal dialyse er også effektivt, men uaktuelt hos mange intensivpasienter feks. pga nylig bukkirurgi.

 

2. Fremme kaliumskift fra ECV til ICV

De tre metodene under kan brukes når hyperkalemien gir livstruende symptomer (arytmier og BT fall), vanligvis ved S-kalium > 6,5-7 mmol/liter. De kan imidlertid også vurderes ved hyperkalemi generelt.

 1. Glukose m/insulin.
  • Ønskes en rask innsettende effekt ( i løpet av få minutter) kan 500 ml glukose 200 mg/ml tilsettes 60 IE hurtigvirkende insulin (Actrapid). 50 ml av blandingen trekkes opp i sprøyte og settes direkte iv i løpet av noen minutter. EKG forandringene reverseres vanligvis meget raskt. Må følges opp med kontinuerlig infusjon glukose /ev. kalium (se under)
  • Kan en langsommere korrigering aksepteres, gis svakere glukoseoppløsning og mindre insulin. Hovedregel: 1 liter 50 mg/ml Glukose tilsatt 15 E hurtigvirkende insulin (Novorapid), infusjonsfart 100-200  ml/time. Hvis man ønsker raskere effekt kan man først gi 500ml 100mg/ml Glucose tilsatt 10E insulin i løpet av 1-2 timer. 
  • Ved all bruk av glukose/insulin må blodsukker kontrolleres hyppig. Både hyper- og hypoglykemi kan oppstå. Ta første blodsukker og kalium innen 30 min etter oppstart av behandling. Andre styrker Glu/insulin er og mulig - se metodebok i akutt indremedisin, nyresykdommer, akutt nyresvikt.
 2. Alkaliserende behandling (øke pH). Tribonat eller natriumhydrogenkarbonat (50 mmol /100 ml i løpet av 15 minutter) vil også føre kalium fra ECV til ICV.
 3. Salbutamol iv (β2 agonist). 0,25 mg (4 μg/kg) som langsom injeksjon iv

 

3. Antagonisme

Kardiale effekter (arrytmier) av hyperkalemi kan motvirkes ved å gi a kalsiumsalt iv (eks Calciumklorid 5 mmol iv eller Calciumglukonat, Ca Sandoz 10 ml) eller hyperton NaCl (50-100 ml 2,9% NaCl)